European Faience and Maiolica in the Collection of the Silesian Museum 1380–1850

European Faience and Maiolica in the Collection of the Silesian Museum 1380–1850
ISBN: 978-80-87789-73-5
Availability: in stock
including VAT
your price1 990,00 Kč
ps


Jan P. van Soest, Martin Janák, Alena Kalinová
European Faience and Maiolica in the Collection of the Silesian Museum 1380–1850

The catalog presents the very special collection of maiolica and faience of Silesian museum, which is one of the most important of its kind in the Czech Republic, remarkable both for its number and typological variability, and for its wide time span, as well as some spetial species f. e. of  Haban, or old Italien pieces. The publication  In addition to typology and its development, the publication also examines iconography in relation to commissioners, or the routes of artefacts into museum collections.

Katalog představuje velmi speciální sbírku maioliky a fajánse Slezského zemského muzea, která patří k nejvýznamnějším svého druhu v České republice, pozoruhodnou jak počtem a typologickou variabilitou, tak širokým časovým rozpětím, ale i některými ojedinělými druhy, např. habánskými či staroitalskými kusy. Publikace Kromě typologie a jejího vývoje se zabývá také ikonografií ve vztahu k objednavatelům, resp. cestám artefaktů do muzejních sbírek.

Obsah

Předmluva / Jana Horáková

Historie Slezského muzea a jeho sbírek s ohledem na sbírku fajáns

Úvod katalogu

1 Španělsko / Jan P.van Soest

2 Itálie / Jan P.van Soest

3 Francie / Jan P.van Soest

4 Nizozemí / Jan P.van Soest

5 Německo / Jan P.van Soest

6 Holíč / Jan P.van Soest

7 Prószków, Hranice, Glinica

Martin Janák

8 Rakousko  / Jan P.van Soest

9 Novokřtěnci, Habáni a post-habánská fajáns / Jan P.van Soest

10 Další střediska výroby / Jan P.van Soest

11 Neurčené / Jan P.van Soest

Značky

Seznam literatury

 

Content

Jana Horáková

Foreword

 

History of the Silesian Museum and its Art Collection with an Emphasis on Faience and Maiolica. Martin Janak

Introduction to the Catalogue

1 Spain / Jan P.van Soest

2 Italy / Jan P.van Soest

3 France / Jan P. van Soest

4 The Netherlands / Jan P. van Soest

5 Germany / Jan P. van Soest

6 Holíč / Jan P. van Soest

7 Prószków, Hranice, Glinica /Martin Janák

8 Austria / Jan P. van Soest

9 Anabaptist, Haban, and Post-Haban Faience / Jan P. van Soest

10 Other Production Centers / Jan P. van Soest

11 Undetermined / Jan P. van Soest

Concordance

List of Literature