1900-2000. Sto let Klubu Za starou Prahu

1900-2000. Sto let Klubu Za starou Prahu
Availability: in stock
including VAT
your price250,00 Kč
ps
Obsah:

J. Kasl: Vážený a milý oslavenče
D. Líbal: Stoleté ohlédnutí
J. Hyzler: Společenské iniciativy ochrany památek v 19. století jako předpoklad vzniku Klubu Za starou Prahu 
K. Bečková: Sto let Klubu Za starou Prahu v sedmi kapitolách
M. Pavlík: Tvůrčí architekti mezi členy a funkcionáři Klubu Za starou Prahu

Některé případy, příklady a podrobnosti ze stoleté památkářské činnosti Klubu Za starou Prahu
F. Kašička: Regulační plán Starého Města v roce 1904
K. Hanzlíková: Dientzenhoferův pavilon na Smíchově
K. Hanzlíková: Braunův dům na Novém Městě
K. Hanzlíková: Průlom U Klíčů na Malé Straně
M. Krise: Malostranské nábřeží a splavnění Vltavy
M. Pavlík: Vývoj názorů na zástavbu nábřeží pod Emauzy mezi Palackého mostem a Vyšehradem
J. Hyzler: Klub Za starou Prahu v nových podmínkách československého státu
J. Hyzler: Dostavba chrámu sv. Víta v konfrontaci se soudobými památkovými teoriemi
M. L. Krejčí: Malá Strana 1890-1950. Město mezi asanací a regenerací
Z. Dušek: Venkovské odbory Klubu Za starou Prahu
K. Hanzlíková: Činnost Klubu Za starou Prahu v Pelhřimově
M.Pavlík: Rekonstrukce a využití kostela sv. Michala na Starém Městě
H. Polívková, M. Polívka: Některé příklady nové výstavby v pražské památkové rezervaci po roce 1898
K. Hanzlíková: Longin Business Center. Nevítaný soused rotundy sv. Longina na Novém Městě
K. Hanzlíková: Ringhofferova továrna na Smíchově. Neúspěšný pokus o záchranu a problém dokumentace před demolicí
R. Biegel: Trautmannsdorfský palác a dostavba Lindtova paláce: dvě strany jedné mince
R. Biegel: Kasárna Jiřího z Poděbrad na náměstí Republiky

Další kulturní a společenská činnost Klubu Za starou Prahu
J. Cejp: Vycházky, výlety a zájezdy
A. Vrba: Fotografické soutěže
K. Bečková: Model Malé Strany a Hradčan
Z. Dušek: Dobrovolná práce při úpravě Olšanských hřbitovů
Přehled publikační činnosti

Osoby a osobnosti spjaté s Klubem Za starou Prahu
Vzpomínky Václava Viléma Štecha
Vzpomínky Jana Zrzavého
Vzpomínky Emanuela Pocheho
Vzpomínky Oldřicha Hory
Slovníček osobností
Členové Domácích rad Klubu 1900-1999
Přehled předsedů Klubu 1900-1999
Přehled čestných členů Klubu

Klub Za starou Prahu v parodii a karikatuře
English Summary
Deutsch Resümee