1920-2020 Praha-Tokio / vlivy, paralely, tušení společného

1920-2020 Praha-Tokio / vlivy, paralely, tušení společného
ISBN: 978-80-88161-14-1
Availability: in stock
including VAT
your price590,00 Kč
ps
Dan Merta - Helena Čapková - Klára Pučerová (eds.)
1920-2020 Praha-Tokio
Vlivy, paralely, tušení společného

Publikace na 320 stranách představuje architekturu v průběhu celého století, od japonských staveb Jana Letzela, Bedřicha Feuersteina a zejména Antonína Raymonda, jenž je označován za jednoho ze zakladatelů moderní architektury v Japonsku, až po aktuální tvorbu mladé generace. Čtenáři se seznámí s ohlasy japonské tvorby u české avantgardy, vlivem vily Kacura v poválečném období, urbanistickým vývojem japonských velkoměst, utopickými vizemi superstruktur tyčících se nad městy ze šedesátých let, vztahem k umění nebo postojem k tradiční architektuře, regionalismu či udržitelnosti. Prostor je věnován také úspěšnému československému pavilonu na Expo 70 v Ósace, významu sklářského umění, reflexi japonských zahrad, ale rovněž estetice a architektuře čajového obřadu, památkové péči nebo specifickému pojetí prostoru ma. Vyjmenované tematické okruhy doprovází rovněž řada reprodukcí uměleckých děl a fotografií českých a japonských autorů. Čtenářsky zajímavé může být několik kapitol pojatých formou rozhovoru s architekty i teoretiky, například exkluzivní interview s Fudžimorim Terunobuem a Vladimírem Šlapetou.

Obsah:

Fascinace Japonskem / A Fascination with Japan
Vlivy, paralely, tušení společného / Exchanges, parallels, common visions
Hledání paralel / The Search for parallels
Setkání s architekturou Antonína Raymonda / An encounter with the architecture of Antonín Raymond
Antonín Raymond / Antonín Raymond
Letzel - Feuerstein - Raymond / Letzel - Feuerstein - Raymond
Hledání japonské estetiky v době modernismu / The search for japanese aesthetics in the age of modernism
Vliv japonské architektury na československou předválečnou a poválečnou architekturu /
   The influence of japanese architecture on czechoslovak pre-war and post-war architecture
Golconde - Antonín a Noémi Raymondovi a jejich japonská architektura pro novou Indii /
   Golconde - Antonín and Noémi Raymond and their japanese architecture for the new India
Okakura Kakuzó a jeho svět čaje / Okakura Kakuzó and his world of tea
Svět čaje a čajového obřadu, ma a památková péče / The world of tea and the tea ceremony, ma and architectural conservation
Odraz japonské zahradní architektury v českých zemích / The reflection of japanese garden architecture in the Czech lands
Udržitelnost jako téma japonské a české architektury / Sustainability as a theme of japanese and czech architecture
Ohlasy metabolismu v české architektuře / Echoes of metabolism in czech architecture
Československý pavilon na Expo 70 v Ósace: unikátní počin i nevyužitá příležitost /
   The czechoslovak pavilion at Expo 70 in Osaka: a unique enterprise and a missed opportunity
O soužití s japonskou architekturou / On coexistence with japanese architecture
Budova českého velvyslanectví v Tokiu / The czech embassy building in Tokyo
České sklo v Japonsku - Japonské sklo v Čechách / Bohemian glass in Japan - Japanese glass in Bohemia
Devadesátá léta - Miroslav Masák a Václav Havel / The 1990s - Miroslav Masák and Václav Havel
Urbanistický průzkum Tokia / An urban planning survey of Tokyo
Ma, prostor a místo v japonské architektuře / Ma, space and place in japanese architecture
Obrazy japonského města: přerušení, marginálie a pohyb / Images of the japanese city: disruption, marginalia and motion
Prostor v současné japonské architektuře - japonská architektura a raumplan /
   Space in contemporary japanese architecture - japanese architecture and the raumplan concept
Raketou do Japonska / Rocket to Japan
S městem v genech. Z Tokia do Liberce a zase zpět / City in the blood. From Tokyo to Liberec and back
Deset dní v Japonsku / Ten days in Japan
Vlivy japonské architektury v Liberci / The influences of japanese architecture in Liberec

Výběr z literatury a výstavních projektů / Selected bibliography and exhibitions
Jmenný rejstřík / Index

Galerie Jaroslava Fragnera, Praha 2021, rozměr 200 x 275 mm, 320 s., bar., česky / English, ISBN 978-80-88161-14-1