300 Treasures

300 Treasures
ISBN: 978-80-86863-66-5
Availability: in stock
including VAT
your price1 375,00 Kč
ps
Filip Suchomel

300 Treasures

Sběratelství čínského, ale i japonského porcelánu se v Evropě rozšířilo v novověku jako příznak emancipace místní aristokratické společnosti a důsledek její fascinace vzdálenými kraji a exotikou. Na konci 17. a na počátku 18. století tak pozvolna vznikaly rozsáhlé sbírky zdobící ve speciálních aranžmá evropská šlechtická sídla. Dochované archivní dokumenty potvrzují, že i na českém území byly tou dobou vytvořeny první soubory tohoto typu, které přitom na řadě zámeckých objektů nalézáme v původní podobě dodnes. Mezi nejvýznamnější z nich patří porcelán z majetku rodiny Valdštejnů, Schwarzenbergů a Lichnowských. V letech 2010—2012 proběhl díky podpoře GAČR jejich průzkum a odborné zpracování, v jehož rámci byly vybrány a zdokumentovány nejvýznamnější čínské porcelánové artefakty — právě ty jsou nyní soustředěny do knihy 300 drahocenností.

Obsah:

Some remarks on the history of Chese porcelain collecting in Europe
The beginnings of Chinese porcelain collecting in the Czech lands
Porcelain in the Wallenstin, Schwarzenberg & Lichnowsky family collections
Items in the collections
Blue and white porcelain
Porcelain with partial colour glazes and monochrome pieces
Yixing stoneware
Porcelain in famille verte colours
Armorial porcelain
Porcelain with decoration added in Central and Western Europe
Porcelain decorated in the Chinese Imari style
Porcelain decorated in famille rose and encre de chine enamels
Porcelain for the Chinese domestic market
Secondary use of porcelain
Figural porcelain

Bibliography
List of Plates
Index

Vysoká škola uměleckoprůmyslová, Praha 2015, rozměr 260 x 320 mm, 510 s., bar., anglicky - přeloženo z češtiny, ISBN 978-80-86863-66-5