950 let litoměřické kapituly

950 let litoměřické kapituly
Availability: in stock
including VAT
your price490,00 Kč
ps

Jaroslav Macek

950 let litoměřické kapituly

Zatímco publikací ''Biskupství litoměřické'' z roku 2005 autor přibližuje 350 let života severočeského biskupství, tak tato kniha se věnuje 950. výročí jejího založení. Obě práce tvoří nedílný celek, který není pouze sledem klíčových událostí v životě katolické církve a působení jejích hodnostářů v severočeském regionu, ale pokouší se tyto události zasadit do kontextu celé národní historie.

Obsah:
Předmluva
Osídlování v severozápadních Čechách
Počátky křesťanství v českých zemích
Vlastnické kostely
Začátky křesťanství v severozápadních Čechách
Kolegiátní kapituly
Probošti a dějiny kolegiátní kapituly Litoměřice 1057-1637
Husitství
Probošti litoměřičtí od roku 1421 do roku 1551
Těžké období litoměřické kapituly
Probošti litoměřičtí od roku 1551 do roku 1565
Kolegiátní kapitula Mělník
Přehled mužských řádů, kongregací a řeholních společností
Přehled ženských řádů, kongregací a řeholních společností
Poutní místa a jejich dějiny
Přehled proboštů kolegiátní kapituly Litoměřice
Patrocinia litoměřické diecéze 1938
Statistika rekatolizace litoměřického kraje v roce 1652
Historický přehled správy a organizace litoměřické kapituly
Pamětní zápis knížete Spytihněva II. o založení kolegiátní kapituly sv. Štěpána v Litoměřicích
Kostely litoměřické diecéze
Přehled kollegiátních a katedrálních kapitul v ČR k roku 1995
Dokumenty
Prameny
Odborná literatura
Resumé /  Zusammenfassung / Summary
Obsah