... a proti těmto slovanským bratřím teď musím bojovat ...

... a proti těmto slovanským bratřím teď musím bojovat ...
ISBN: 978-80-907433-5-9
Availability: in stock
including VAT
your price410,00 Kč
ps
Zuzana Bláhová-Sklenářová – Vojtěch Kessler:

 ... a proti těmto slovanským bratřím teď musím bojovat ...

Lužičtí Srbové v prusko-rakouské válce 1866

Publikace, vydaná ve spolupráci Společnosti přátel Lužice a Komitétu pro udržování památek z války roku 1866, přináší netradiční pohled na válečný konflikt z roku 1866 optikou malého národa Lužických Srbů. Lužice, jedna z historických zemí Koruny české, byla za této války rozdělena mezi Prusko a Sasko, a muži z jednoho národa, často z jedné rodiny, tak mnohdy rukovali do navzájem nepřátelských armád. Tomuto paradoxu se v knize věnuje nejen několik současných textů, ale především samotní účastníci války, neboť publikace přináší ediční zpracování a překlady devíti bezprostředních svědectví prostých vojáků z obou válčících stran a jedné reportáže na pokračování, které již v roce 1866 vycházely v týdeníku Serbske nowiny.

Obsah

Předmluva. Z. Bláhová - Sklenářová
Úvod
Válka Němců s Němci? V. Kessler
Lužičtí Srbové v prusko-rakouské válce 1866. Z. Bláhová - Sklenářová
Odraz Prusko-rakouské války 1866 v lužicko-srbské literatuře. Z. Bláhová - Sklenářová
Dopisy lužickosrbských vojáků z prusko-rakouské války 1866 jako historický pramen. Z. Bláhová - Sklenářová
Dopisy lužicko-srbských vojáků z prusko-rakouské války 1866 - edice. Z. Bláhová - Sklenářová
Ediční poznámka
Seznam použitých pramenů a literatury
Slovníček pojmů k edici. V Kessler, Z. Bláhová - Sklenářová
Rejstřík jmenný k edici
Rejstřík místní k edici
Seznam vyobrazení
Zjeće
Zussamenfassung
Příloha 1. Seznam padlých a raněných lužickosrbských vojáků podle Serbských nowin. Z. Bláhová - Sklenářová

Komitét pro udržování památek z války roku 1866 z.s., Hradec Králové r. 2021, rozměr 225x265 mm, 186 s., bar., česky.,  německé a lužickosrbské resumé, ISBN 978-80-907433-5-9