A ten chrám jste vy

A ten chrám jste vy
ISBN: ISBN 978-80-7671-119-8
Availability: in stock
including VAT
your price320,00 Kč
ps
Anna Boučková
A ten chrám jste vy

Sakrální stavební projekty vznikající v prostředí Českobratrské církve evangelické, největší protestantské církve v České republice, stojí doposud spíše stranou pozornosti odborné i laické veřejnosti, a to navzdory tomu, že mezi nimi najdeme množství pozoruhodných řešení, která se mohou stát cenným příspěvkem do diskuse o současnosti i budoucnosti církevních budov, stejně jako o aktuálních možnostech liturgického prostoru. Monografie ukazuje, že Českobratrská církev evangelická, obecně považovaná za striktního odpůrce vizuálních zobrazení a estetizace prostoru, disponuje množstvím výrazných architektonických a výtvarných prostorových řešení, která však v mnohých případech zůstávají skryta za zdmi navenek civilně působících staveb. Jejím cílem je tedy otevřít toto téma a prostřednictvím příběhů jednotlivých projektů, architektonických i teoretických vizí a případových studií přiblížit českobratrské interiérové realizace od roku 1989 do současnosti. Součástí knihy je ovšem i popis historického vývoje tohoto specifického stavebního typu a rozsáhlá obrazová příloha.

Obsah:
Úvod
Českobratrský liturgický prostor a vliv církve na stravební otázky v proměnách staletí
Předtoleranční období
Toleranční kostely (1781-1860)
Protestantský patent (1861) a návrat k tradiční dispozici
Cesta k modernismu a meziválečné období
Poválečný vývoj vnitrocírkevních debat a sakrální architektuře (1945-1989)
Nástin směřování českobratrské architektury po roce 1989
Orgány ČCE zabývající se stavební činností po roce 1989 a jejich role

Témata ovlivňující liturgický prostor ČCE po roce 1989
Formulace vizí současného českobratrského liturgického prostoru - farář/farářka jako vůdčí osobnost?
Vztah objednavatel - architekt/výtvarník
Finanční aspekt architektonických realizací a rekonstrukcí v rámci ČCE
Podélný nebo centrální prostor? Problém shromáždění sboru a dispozice v současném českobratrském prostoru
Otázka mobiliáře
Výtvarné umění v liturgickém prostoru

Případové studie
Praha-Smíchov - veřejná architektonická soutěž jako znovunalezení architektonické vize sboru
Hodslavice - důraz na zachování tradice a maximální očištění prostoru

Závěr
Seznam použitých zkratek
Vymezení pojmů

Univerzita Karlova, Filozofická fakulta , Praha 2023, rozměr 14 x 18,5 cm, počet stran 221, česky, ISBN 978-80-7671-119-8