„… a viděl jsem nové nebe a novou zemi…“ Apokalypsa a umění v českých zemích

„… a viděl jsem nové nebe a novou zemi…“  Apokalypsa a umění v českých zemích
ISBN: ISBN 978-80-88283-84-3
Availability: in stock
including VAT
your price590,00 Kč
ps
Kateřina Kubínová, Pavla Machalíková, Tomáš Winter (eds.)

„… a viděl jsem nové nebe a novou zemi…“

Apokalypsa a umění v českých zemích

Biblický text Zjevení sv. Jana, zvaný Apokalypsa, a s ním spojená vizuální představivost zahrnovaly již od středověku dva póly. Na jedné straně líčení apokalyptických pohrom a zkázy světa asociovalo zkázu v přeneseném slova smyslu a s apokalypsou byly spojovány společenské krize, otřesy a válečné hrůzy. Na straně druhé text vrcholí silným tématem naděje. Apokalyptické vize tak zahrnovaly i obrazy nového světa, obnovy společnosti a útěchy pro jednotlivce. Kniha představuje širokou škálu inspirací knihou Zjevení ve výtvarném umění od středověku až do současnosti. Zaměřuje se především na díla vzniklá v českých zemích, avšak pozornost věnuje i zahraničním pracím, které byly na tomto území přítomné a měly určitý ohlas. Kromě klasických cyklů ilustrované Apokalypsy (Karlštejnská Apokalypsa, Albrecht Dürer) či kontrastních motivů Posledního soudu a vizí nového světa, zpřítomňuje podoby obou pólů tématu v moderním a současném umění (Jan Koblasa, Václav Boštík, Pavel Nešleha, Josef Bolf ad.). Úzce výběrově jsou prezentovány i ohlasy Apokalypsy v hudbě a literatuře, a to prostřednictvím okruhu českého undergroundu v době tzv. normalizace, v němž hrála apokalyptická symbolika významnou roli.

Obsah:

Úvodem. Pavla Machalíková, Tomáš Winter
Kniha Zjevení sv. Jana a její odraz ve výtvarném umění. Kateřina Kubínová

Apokalypsa ve Velislavově bibli. Lenka Panušková
Karlštejnská apokalypsa. Kateřina Kubínová
Jenský kodex a husitský apokalypticismus. Marie Studničková
Politické významy Dürerovy Apokalypsy. Sylva Dobalová
Apokalypsa v tištěných biblích a ilustrovaných cyklech. Sylva Dobalová, Pavla Machalíková
Apokalyptická žena sluncem oděná - Assumpta a Immaculata. Kateřina Kubínová, Tadeáš Kadlec, Martin Mádl, Pavla Machalíková
Apokalyptičtí jezdci. Sylva Dobalová, Pavla Machalíková, Tomáš Winter
Nešlehova osobitá synkreze Zjevení sv. Jana. Mahulena Nešlehová
Apokalyptická krajina - zničení země a Hrůzy války. Statnislava Fedrová, Sylva Dobalová, Pavla Machalíková, Lenka Bydžovská
Obrazy posledního soudu. Štěpán Vácha, Pavla Machalíková, Lenka Bydžovská
Poslední soud jako téma osobní spásy v raném novověku. Štěpán Vácha
Babylon a Labyrint. Štěpán Vácha, Kateřina Kubínová
Koblasovo pojetí Apokalypsy. Mahulena Nešlehová
Nový Jeruzalém. Lenkla Panušková, Štěpán Vácha, Lenka Bydžovská
Dva Apokalyptické cykly z roku 1929. Lenka Bydžovská, Tomáš Winter
Český underground a apokalypsa. Stanislava Fedorová

Nakladatelství Artefactum a Západočeská galerie, Praha-Plzeň 2023, rozměr 165 x 220 mm, 319 s., bar., česky, ISBN 978-80-88283-84-3