Abstrakce - Čechy mezi centry modernity 1918 - 1950

Abstrakce - Čechy mezi centry modernity 1918 - 1950
ISBN: 978-80-7467-074-9
Dostupnost: skladem
s DPH
Vaše cena990,00 Kč
ks
Hana Rousová

Abstrakce

Čechy mezi centry modernity 1918 - 1950

Kniha historičky umění Hany Rousové nabízí obraz umělecké tvorby mnohdy až provokativně odlišný od toho, jak ho známe z tradičních dějepisů umění. Je postavená především na vizualizaci neobvyklých spojení malířských a sochařských děl (Josefa Šímy, Františka Drtikola, Vasilije Kandinského, Zdeňka Pešánka) s designem užitkových předmětů jak slavných osobností (Sonii Delaunay, Wenzela Hablika, Marianne Brandt), tak anonymních továrních návrhářů. Prostřednictvím téměř pěti set reprodukcí české i zahraniční tvorby ukazuje, že přímé i nepřímé mezioborové vztahy nebyly jednosměrné, založené na dominantní roli tzv. vysokého umění, jak je obvykle předpokládáno, ale interaktivní. Autorka k jejich demonstraci zvolila problematiku abstrakce, a to nejen z hlediska výtvarného tvarosloví, ale i ve smyslu iluzivní manipulace s realitou, kterou lze považovat za virtuální a ideologicky účelově zneužívaný obraz nenaplnitelných snů a přání společnosti, zejména jejích středních a nejchudších vrstev. Sledovaná problematika o to názorněji současně uvádí čtenáře do světa zmarněných nadějí a historicky bezpříkladných dramat období mezi lety 1918 až 1950.

Obsah:

Úvod

Industriální ikony
Noví lidé Nové Atlantis
Šťastní ti, kdo jim budou nablízku
Dekorace dekorativního umění
Nenápadný půvab geometrie
Abstrakce se hodí
Abstrakce jí sluší
Dortová abstrakce
Když komíny kouří

Archivní fondy a výběrová bibliografie
Jmenný rejstřík
Summary

Vysoká škola uměleckoprůsmyslová v Praze, Praha 2015, 240 x 340 mm, 220 str., ISBN  978-80-7467-074-9