Aby živnosti své k užitku tím lépe hleděti mohli

Aby živnosti své k užitku tím lépe hleděti mohli
ISBN: 978-80-86852-93-5
Availability: in stock
including VAT
your price250,00 Kč
ps
Tomáš Sekyrka

Aby živnosti své k užitku tím lépe hleděti mohli

Společenské postavení a majetkové poměry pražských malířů v epoše baroka

Obsah

Úvod
Život a rodinné poměry malířů v barokní Praze
Léta učednická a vandrovní
Pražská malířská bratrstva - nehybná beznaděj nebo úctyhodná tradice?
Malíř a jeho práce, zákazníci a honoráře
Majetkové poměry a společenský status pražských malířů
Shrnutí a závěr

Přílohy
Barevná obrazová příloha
Resume
Seznam zkratek
Seznam použité literatury
Seznam vyobrazení
Rejstřík

Archiv hlavního města Prahy, r. 2021, rozměr 180 x 260 mm, 235 s., čb., česky, ISBN 978-80-86852-93-5