Ad honorem

Ad honorem
Availability: in stock
including VAT
your price180,00 Kč
ps
redakce Jaroslav Šůla

Ad honorem

Sborník k poctě Jiřího Němečka

Obsah:

Úvodní slovo (Rudolf Khol)
Rozhovor s jubilantem PhDr. Jiřím Němečkem (Marta Hovorková)
Výběr z činnosti PhDr. Jiřího Němečka z minulých i současných prací
O PhDr. Jiřím Němečkovi (Jiří Soukup)
Výběrová bibliografie prací PhDr. Jiřího Němečka
Od Jakuba Němečka k Jiřímu Němečkovi (Jaroslav Šůla)

Studie a články
Stručná historie starého a nového Borromaea v Hradci Králové (Jiří Němeček)
Rodina Václava Vachka a Barium (Jan Brunclík)
Zámeček na Kopci sv. Jana (Miloš Buroň, Jiří Slavík)
Jak se rodila Farmaceutická fakulta Univerzity Karlovy v Hradci Králové (František Dohnal)
Ze života českých katolíků v Kladsku po druhé světové válce (dokumenty 1945-1947) (Růžena Hlušičková)
Opevnění Pardubic za pánů z Pernštejna v letech 1491-1548 (Vladimír Hrubý)
Několik poznámek k nejnovějšímu výzkumu stavebních dějin hradu Frymburk a stručný nástin činnosti Kruhu přátel hradu Frymburku (Rudolf Khol)
Lovecký letohrádek v Rohoznici - opomíjená zámecká stavba Pardubicka (Rudolf Khol, Vlastimil Málek)
Poslední léta života Julie W. Mezerové ve vzpomínkách pamětnice... (Alena Křivská)
Roubený kostel českých protestantských emigrantů ve vsi Wespen (Sasko-Anhaltsko) (Karel Kuča)
Dobrušský pivovar kulturní a technickou památkou (Josef Ptáček)
Lidová architektura a sochařská díla na Dobrušsku (Pavel Slavík)
Koruny zdí torzálních staveb (Jiří Starý)
Lidová architektura a umění v Orlických horách (František Trejtnar)
Přeměna panského dvora na ves Bubeneč (František Trejtnar)
Novostavby českých menšinových škol v severovýchodních Čechách ze 20. a 30. let 20. století (Ondřej Vašata)
Zapomenutý vlastivědný pracovník Královéhradecka František Patočka (Vladimír Wolf)
Průzkum výskytu granátu a staurolitu v lokalitě městyse Svojanov na Svitavsku (1991-1993) (Ludmila Žlábková)