Adolf Benš (1894-1982)

Adolf Benš (1894-1982)
ISBN: 978-80-260-5727-7
Availability: in stock
including VAT
your price1 600,00 Kč
ps
Vladimír Šlapeta
Adolf Benš (1894-1982)
Architektonické dílo

Monografie významného funkcionalistického architekta zhodnocuje komplexně jeho rozsáhlé a rozmanité dílo, přičemž jej zároveň uvádí do dobových a životopisných souvislostí. Zvláštní pozornost je věnována důležitým projektům, jako je palác Elektrických podniků (s arch. Josefem Křížem), nové letiště v Ruzyni, návrh pavilonu na Světové výstavě v Paříži v roce 1937, některé vily apod. Pohled na architektovu tvorbu doplňují jeho vlastní stati, soupisy jeho textů a architektonického díla či vzpomínky kolegů a žáků.
Projekty jsou představeny nejen na plánech a fotografiích, ale též s pomocí mnoha Benšových skic a kreseb.

Obsah:

Profesor Adolf Benš
Adolf Benš 1894-1982
Studium na české technice
U Kotěry a Gočára na Akademii výtvarných umění
Paříž 1925
Elektrické podniky
Vily v Bratislavě a v Praze
Levá fronta a malý byt
Sanatoria a školy
Civilní letiště „Praha” a dopravní stavby
Závěr první republiky - rodinné domy a soutěže
Plánovací komise pro hlavní město Prahu a doba protektorátu
Po druhé světové válce
Stati Adolfa Benše
Vzpomínky na profesora Adolfa Benše
English summary
Životopisné údaje
Soupis publikovaných statí
Bibiliografie
Žáci profesora Adolfa Benše ve speciální škole architektury na VŠUP v Praze
Soupis architektonického díla

Nadace Charty 77, 2014, rozměr 250 x 300 mm, 288 s., čb., česky s anglickým resumé, ISBN 978-80-260-5727-7