Adolf Kajpr: Pronikám do Boha / So dringe ich in Gott

Adolf Kajpr: Pronikám do Boha / So dringe ich in Gott
ISBN: 978-80-246-4713-5
Availability: in stock
including VAT
your price250,00 Kč
ps
Adolf Kajpr
Pronikám do Boha / So dringe ich in Gott
Dopisy z nacistického a komunistického žaláře / Briefe aus der NS-Haft und aus dem kommunistischen Gefägnis

Kniha přináší česko-německou edici třiceti šesti dochovaných listů, které český katolický kněz, jezuita Adolf Kajpr (1902–1959), odeslal z nacistického a z komunistického žaláře. Poskytuje pozoruhodné svědectví o kritických etapách v životě této mimořádné osobnosti českého katolicismu a o době, v níž žila. Větší část dopisů ilustruje Kajprovo věznění v koncentračních táborech Terezín, Mauthausen a Dachau (1941–1945). Menší část listů pak vzešla z jeho věznění v komunistických věznicích (1950–1959). Prošel jich sice několik, listy se však uchovaly pouze z Leopoldova na Slovensku.
Úvodní studie Vojtěcha Novotného přináší životopis tohoto českého jezuity a ediční poznámku, jež osvětluje okolnosti, za nichž korespondence vznikla.

Obsah:

Adolf Kajpr SJ, vězeň z pohnutek víry, a jeho dopisy z nacistického a komunistického žaláře
(Vojtěch Novotný)

Adolf Kajpr SJ, Häftling um des Glaubens willen, und seine Briefe aus der NS-Haft und aus dem kommunistischen Gefängnis
(Vojtěch Novotný)

Terezín - Mauthausen - Dachau / Theresienstadt - Mauthausen - Dachau

Leopoldov / Leopoldov

Seznam zkratek / Abkürzungsverzeichnis
Seznam literatury / Quellenverzeichnis
Abstract
Obrazová příloha / Abbildungen
Jmenný rejstřík / Namenregister

Univerzita Karlova v Praze, nakladatelství Karolinum, Praha 2020, rozměr 145 x 205 mm, 210 s., čb., bilingvně česky a německy s anglickým resumé, ISBN 978-80-246-4713-5