ADOLF LOOS SVĚTOOBČAN

ADOLF LOOS SVĚTOOBČAN
ISBN: 978-80-7037-335-4
Availability: in stock
including VAT
your price620,00 Kč
ps
J. Hájek, P. Krajči, M. Othová, M. Polák, M. Smetana, M. Szadkowska, V. Šlapeta
ADOLF LOOS SVĚTOOBČAN

Kniha je doprovodnou publikací ke stejnojmenné výstavě, kterou u příležitosti 150. výročí narození světoznámého tvůrce moderní architektury Adolfa Loose (10. 12. 1870 – 23. 8. 1933) připravilo Muzeum města Prahy ve spolupráci s Národním technickým muzeem. Výstava se konala od 10. prosince 2020 do 3. října 2021.

ADOLF LOOS SVĚTOOBČAN představuje nejdůležitější body Loosova učení o architektuře a životním stylu, které byly a jsou signifikantní pro jeho celoživotní dílo. Na příkladech barevných fotografií Loosových interiérů, především z pražské Müllerovy vily a plzeňských realizací, jsou zde představeny pro Loose specifické principy: Vztah mezi exteriérem a interiérem, symetrie, organizování prostorů pomocí enfilády a Raumplanu. Zároveň jsme chtěli kolekcí fotografií připomenout průzkum díla Adolfa Loose v českých zemích, který zahájilo Muzeum hlavního města Prahy již v roce 2003. Díky průzkumu a aktivitám Studijního a dokumentačního centra Adolfa Loose se podařilo znovu dostat Loosovo dílo do širokého povědomí. To mj. následně vedlo ke zdařilé obnově několika plzeňských interiérů a v posledním roce i záchraně jedné z prvních Loosových staveb na Moravě – vily Viktora Bauera v Hrušovanech u Brna.

Publikace prezentuje také zcela novou unikátní sbírku architektonických modelů realizovaných a nerealizovaných prací Adolfa Loose v českých zemích a ve výstavě dominujícího modelu nerealizované stavby Chicago Tribune umístěného zde jako symbol spojení moderní a klasické architektury.

Obsah:

Zuzana Strnadová
Karel Ksandr
Úvod
Adolf loos světoobčan

Fotografie
  Interiér a exteriér
  Enfiláda
  Raumplan
  Zařízení
  Materiály
  Symetrie
Modely
Diagram
Audio
Video
Dokumentace
Vladimír Šlapeta - k výstavě

Výběr z životopisných dat
Výběr z literatury
Seznam díla
Rejstřík

Národní technické muzeum v Praze ve spolupráci s Muzeem hlavního města Prahy, 2021, rozměr 230x310 mm, 265 s., bar., česky-anglicky, ISBN 978-80-7037-335-4