Akademik Josef Dobiáš (1888-1972)

Akademik Josef Dobiáš (1888-1972)
ISBN: 978-80-88304-11-1
Availability: in stock
including VAT
your price145,00 Kč
ps
Hana Kábová, Ivana Koucká

Akademik Josef Dobiáš (1888-1972)

Historik, klasický filolog a pelhřimovský rodák se vrací domů


Josef Dobiáš, univerzitní profesor a řádný člen Československé akademie věd, je v rodném Pelhřimově známý díky Dějinám královského města Pelhřimova a jeho okolí (monumentálnímu šestisvazkovému dílu, čítajícímu dohromady přes 4600 stran textu a vycházejícímu v letech 1927–1970), jež napsal z lásky k rodnému kraji. Zejména ve svém hlavním oboru – starověkých dějinách – dosáhl mezinárodního uznání. Předkládaná populárně pojatá publikace obsahuje základní fakta z Dobiášova životního příběhu a odborné činnosti, doplněná bohatou dokumentací. Nabízí pohled do historikova rodinného prostředí v Pelhřimově. Charakterizuje jeho studia, pedagogické působení a manželství. Podstatný prostor věnuje jak Dobiášově tvůrčí vědecké práci, tak jeho soukromému životu a zálibám, zejména cestování (Afrika, Asie) a sběratelství mincí. Doufáme, že jejím prostřednictvím vstoupí profesor Josef Dobiáš do širšího povědomí nejen jako vědec, který proslavil své rodiště v odborném světě a zaslouží si náš respekt, ale také jako člověk inspirativních zájmů.

Obsah:


Úvodem
Původní rodina
Manželky
Student, pedagog a přítel
Vědec a účastník mezinárodních vědeckých kongresů
Historik východních římských provincií a cestovatel
Historik československého území v době římské a populizátor antiky
Numismatik a epigrafik
Historik rodného Pelhřimova
Člen vědeckých institucí a nositel vědeckých vyznamenání

Masarykův ústav AV ČR, Praha 2019, 40 str., 185 x 230 mm, ISBN 978-80-88304-11-1