Alma mater Pragensis

Alma mater Pragensis
ISBN: 978-80-246-3203-2
Availability: in stock
including VAT
your price520,00 Kč
ps
František Šmahel

Alma mater Pragensis

Studie k počátkům Univerzity Karlovy


Nejstarší dějiny Univerzity Karlovy tvoří významnou součást středověkého vysokého školství a svým evropským dosahem jsou stále středem badatelského zájmu domácích i zahraničních historiků. Už samo založení pražského vysokého studia císařem Karlem IV. v roce 1348 vyvolává řadu otázek. Bylo skutečně prvním na sever od Alp a na východ od Rýna, nepatří snad prvenství Erfurtu? K stále diskutovaným tématům náleží i nejstarší pečeť univerzitní obce. Nepatřila původně jen právníkům, kteří v letech 1372 tvořili samostatnou univerzitu v rámci pražského vysokého studia? Na tyto i další otázky a záhady dávají odpověď studie profesora Františka Šmahela, který se dějinám pražské univerzity věnuje téměř šedesát let. Soubor jeho 23 studií a rozprav v časovém rozpětí let 1348 až 1620 osvětluje výuku na artistické a lékařské fakultě, líčí události spojené s Dekretem kutnohorským a mimo jiné hledá první stopy humanismu na univerzitní půdě. Středem jeho pozornosti však vždy byli a jsou pražští studenti a jejich profesoři.

Obsah:

Předmluva

Pražské obecné učení v době lucemburské

I. Počátky pražského obecného učení
II. Nejstarší statuta pražské univerzity
III. Záhada nejstarší pečeti pražské univerzity
IV. Dva drobné příspěvky k nejstarším dějinám University Karlovy
V. Doplňky k dějinám mistrovských kolejí pražské univerzity do roku 1420
VI. Mistři a studenti pražské lékařské fakulty do roku 1419
VII. Dekret kutnohorský a odchod německých studentů
VIII. Kutnohorský dekret po 600 letech
IX. Pražská univerzita a počátky husitství

Fakulta svobodných umění do počátku hustiské revoluce

X. Dějiny fakulty svobodných umění 1348-1419
XI. Statuta antiqua, kalendária a soupisy přednášek pražské artistické fakulty
XII. Písemné záznamy kvodlibetních disputací na pražské univerzitě do roku 142
XIII. Kvodlibetní diskuze ke kvestii principalis Michala z Maletic roku 1412
XIV. Pražský spor o universalia realia
XV. Disputační pomůcka z doby vzplanutí pražského sporu op univerzálie
XVI. Jan Hus a wyclifské pojetí univerzálií

Utrakvitská univerzita

XVII. Studie k dějinám Univerzity Karlovy v letech 1433-1622
XVIII. Paříž a P'raha kolem roku 1450
XIX. Nejstarší knižní katalogy knihoven kolejí Univerzity Karlovy
XX. Zatoulané drobné texty v nejstarších kolejních katalozích
XXI. Počátky humanismu na pražské univerzitě v době poděbradské
XXII. Existenční vyhlídky a kariéry univerzitních humanistů
XXIII. Pražští studenti v letech 1348-1622

Ediční poznámka a komentáře k publikovaným studiím
Seznam zkratek
Vybrané edice a literatura
Rejstřík

Karolinum, Praha 2016, 170 x 245 mm, 616 str., ISBN: 978-80-246-3203-2