Alternativa. Ke kritice reálného socialismu

Alternativa. Ke kritice reálného socialismu
ISBN: 978-80-7007-619-4
Availability: in stock
including VAT
your price390,00 Kč
ps
Rudolf Bahro

Alternativa.

Ke kritice reálného socialismu

Rudolf Bahro (1935–1997) byl jedním z nejvýznamnějších marxistických kritiků společenského zřízení Sovětského svazu a jeho satelitů. Knihu Alternativa (1. vydání 1977) napsal jako řadový občan východního Německa na základě zážitku z potlačení pražského jara. Po jejím vydání v SRN byl východoněmeckým soudem odsouzen na sedm let vězení s formálním odůvodněním, že v knize vyzrazuje utajované skutečnosti. V říjnu 1979 byl amnestován a vystěhoval se do SRN. Stal se zde jedním ze zakladatelů strany Zelených. Bahro obecně na sovětských režimech kritizoval orientaci na ekonomický růst a koncentraci politické moci v rukou aparátů. Jako alternativu navrhoval zavedení přímé demokracie, ekologickou udržitelnost a radikální společenskou rovnost. Podle východoněmecké Stasi šlo o „vysoce rafinovanou a nebezpečnou antikomunistickou propagandu“, její liberální kritici ji zase pokládali za „nebezpečně nepřiměřenou utopii“. Herbert Marcuse knihu označil za nejdůležitější marxistickou práci posledních desetiletí.

Obsah

Byl Bahro alternativou? Stanislav Holubec
Seznam literatury

Alternativa, ke kritice reálného socialismu
Úvod

Fenomén nekapitalistické cesty k průmyslové společnosti
 • Zrušení kapitalistického soukromého vlastnictví a praxe reálného socialismu
 • Původ nekapitalistické cesty
 • Od agrární despocie k průmyslové
Anatomie reálného socialismu
 • Shrnutí předpokladů
 • Celospolečneská organizace na základě staré dělby práce
 • Společenské vrstvy v reálném socialismu
 • Pojem dělnické třídy neaplikovatelný mimo oblast kapitalismu
 • Hnací síly a jejich překážky v nekapitalistické industriální společnosti
 • Strana a byrokracie
Ke strategii komunistické strany
 • Podmínky a perspektivy všeobecné emancipace dnes
 • Potenciál pro obnovené přetváření společnosti
 • Organizace komunistů
 • O ekonomice kulturní revoluce I
 • O ekonomice kulturní revoluce II

Seznam literatury
Rejstřík
Jmenný rejstřk
Ediční poznámka

Historický ústav AV ČR v.v.i. a Filosofia, Praha 2020, rozměr 145 x 205 mm, 533 s., česky, ISBN 978-80-7007-619-4