Antonín Kybal

Antonín Kybal
ISBN: 978-80-7437-223-0
Availability: in stock
including VAT
your price900,00 Kč
ps
Lucie Vlčková

Antonín Kybal


Výpravná a velkoryse graficky upravená publikace Antonín Kybal / Cesty designu a textilní tvorby uceleně mapuje osudy a dílo jednoho z nejvýznamnějších tvůrců českého designu 20. století. S vysokou erudicí, avšak čtivě zpracovaná monografie, kterou edičně připravila historička umění Lucie Vlčková, přibližuje nejen průkopnickou práci Antonína Kybala na poli textilní tvorby, ale neopomíjí ani jeho významné pedagogické působení, úzce svázané s Vysokou školou uměleckoprůmyslovou, a práci na poli teorie designu. Lucie Vlčková životní příběh Antonína Kybala citlivě komponuje nejen z důkladně vytěžených archivních materiálů, ale také ze vzpomínek jeho ženy a dcery a v neposlední řadě z umělcových deníkových záznamů. Sleduje jej v souvislostech společensko-politických zvratů před i poválečného Československa a s nezbytným kritickým odstupem zasazuje jeho dílo do kontextu českého výtvarného umění a designu.
Kniha, do které autorskými texty přispěly Lucie Vlčková, Markéta Vinglerová a Alice Hekrdlová, je vybavena bohatým poznámkovým aparátem, biografií s přehledem Kybalovy tvorby, obsáhlou bibliografií a anglickým resumé.

Obsah:

Antonín Kybal / Cesty designu a textilní tvorby
1) Prolog
2) Doklady Kybalova díla a dochované prameny
3) Malbou k principům umělecké tvorby
4) Textilní tvorba - řád textilie a ornament
5) Bytov textil v meziválečné době
6) Antotnín Kybal - Výroba bytových tkanin a ateliér pro textilní dessiny
7) Krásná jizba
8) Mechanická krása a geometrická abstrakce versus organické formy
9) Zakázková výroba, klientela a spolupráce s architekty
10) Válečné intermezzo
11) Mezi emancipací designu a statním průmyslem
12) Tapiserie, reprezentativní zakázky a design padesátých let
13) Proměny tapiserie a textilní dílo v prostoru
14) Epilog

"Vychovávati tvůrčí navrhovatele" / Fenomén Kybalovy školy

Přílohy
Biografie a chronologie tvroby
Účast na výstavách
Ocenění (výběr)
Výběr z dobové obrazové dokumentace
Seznam vyobrazení
Bibliografie
Summary
Jmenný rejstřík

KANT Uměleckoprůmyslové museum, Praha 2017, 288 str., 245 x 285 mm, ISBN 978-80-7437-223-0