Antropologie turismu

Antropologie turismu
ISBN: 978-80-246-4354-0
Availability: in stock
including VAT
your price320,00 Kč
ps
Barbora Půtová

Antropologie turismu


Antropologie turismu je relativně nová subdisciplína a tematická oblast sociokulturní antropologie, která se postupně etabluje a dynamicky rozvíjí od sedmdesátých let 20. století. Barbora Půtová ve své knize popisuje, analyzuje a interpretuje předmět a základní témata antropologie turismu včetně jeho historických proměn v kontextu západního světa od starověku až po současnost. Věnuje se například typologii turismu a turisty, autenticitě a konstrukci turistických představ, analýze a interpretaci sociální interakce a vztahu hostů a hostitelů, fenoménu suvenýru a vzorcům chování souvisejícím s jeho nakupováním. Monografie poskytuje výkladový rámec, který umožňuje porozumět základním konceptům a přístupům v antropologii turismu, a na základě případových studií poukazuje na širší historický a kulturní kontext objektů a procesů spojených s aktuálním fenoménem turismu.

Obsah:

Poděkování
Předmluva
1. Historický vývoj turismu
2. Vznik, proměny a základní témata atropologie turismu
3. Typologie turismu
4. Typologie turisty
5. Autenticita a turistické představy
6. Obraz turistické destinace a značkování
7. Interakce hostitelů a hostů a sociokulturní dopady turismu
8. Typologie suvenýru
Závěr

Summary
Bibliografie
Seznam vyobrazení
Rejstřík

Karolinum, Praha 2019, 218 str., 165 x 235 mm, ISBN 978-80-246-4354-0