Aplikace barev v památkové praxi

Aplikace barev v památkové praxi
Availability: in stock
including VAT
your price242,00 Kč
ps
Obsah:

Úvodem
Barvy na stavbě, zkušenosti z praxe
Barevnost historických staveb. Příkladyz praye ve středních Čechách
Možnosti a limity průzkumu barevnosti historických fasád
Finis
coronat opus II
Vzorkování barevna památkově chráněných fasádách
Společnost pro technologie ochrany památek, Praha 2017, rozměr 148 x 210 mm, 54 s., bez ISBN