Archa paměti

Archa paměti
ISBN: 978-80-200-2200-4
Dostupnost: skladem
s DPH
Vaše cena850,00 Kč
ks
Magda Veselská

Archa paměti

Cesta pražského židovského muzea pohnutým 20. stoletím


Publikace věnovaná více než stoleté historii mimořádné muzejní instituce zároveň v mnohém odráží dramatické osudy českých a moravských Židů v minulém století. Kniha se opírá o obsáhlý výzkum v domácích i zahraničních archivech. Přináší množství objevných informací a mnohé události v historii muzea staví do nového světla. Mimo jiné vůbec poprvé nabízí ucelený náhled na válečné dění v této instituci, o němž kolují mnohé legendy a hypotézy. Podle zjištění autorky je však zjevné, že nejznámější z nich, o muzeu vyhynulé rasy, je více metaforou než skutečným obrazem toho, co se ve válečném pražském židovském muzeu doopravdy dělo. Pozornost je dále věnována chaotickému poválečnému dění, v němž nemnozí čeští a moravští Židé, kteří válku přežili, museli paradoxně obhajovat svou vlastní existenci. Kniha následně charakterizuje působení židovského muzea v podmínkách komunistického režimu, nepřátelského židovským tématům.

I když má publikace charakter odborného textu doplněného rozsáhlým poznámkovým aparátem, je napsána čtivým jazykem a příběh muzea, který se před čtenářem odvíjí, má díky historickým okolnostem rychlý a dramatický spád. Odkrývá pozadí instituce, která patří k nejnavštěvovanějším muzeím na světě. Její existence přitom – v rozporu s panující představou – nikdy nebyla samozřejmostí, ale výsledkem obtížného boje a úsilí řady vynikajících židovských osobností. Text doprovázejí četné, mnohdy unikátní ilustrace dokreslující dosavadní spletitou cestu Židovského muzea v Praze.

Obsah:


Předmluva
1) Přes překážky ke hvězdám. Židovské muzeum v Praze před druhou světovou válkou
2) Oddělení K. Válečné osudy pražského židovského muzea aneb Téměř neuvěřitelný příběh
3) Muzeum vymknuté z kloubů. Úsilí o poválečnou stabilizaci a další rozvoj
4) Státní muzeum pro problematiku ideologicky konfliktní aneb Židovské muzeum nežidovské
Epilog. V muzeu výjimečné historie i současnosti

Academia a Židovské muzeum v Praze, Praha 2013, 205 x 260 mm, 300 str., ISBN 978-80-200-2200-4