Architektura reciprocity

Architektura reciprocity
ISBN: 978-80-7434-318-3
Availability: in stock
including VAT
your price650,00 Kč
ps
Pavla Melková, Miroslav Cikán

Architektura reciprocity

Neptejme se pouze, jaká architektura je, ale především, co způsobuje. Tak zní motto knihy pojednávající (nejen) o architektuře způsobem, který osloví každého z nás. Autoři publikace, kteří se dlouhodobě věnují vzájemným vztahům člověka, prostředí a architektury, na konkrétních příkladech ukazují důležitost vzájemnosti, sounáležitosti a spolupráce nejen ve vztazích architektury vůči lidem a prostředí, ale také v životě společnosti obecně. Vycházejí z předpokladu, že druhy vazeb, kterých je architektura účastná a které vytváří, jsou založeny na stejných či podobných principech jako vztahy mezi lidmi či uvnitř přírody.
Zdá se totiž, že konečně přichází doba, kdy bude samozřejmostí vyhodnocovat architektonické záměry zejména z hlediska jejich dopadu na kvalitu života společnosti, té dnešní, ale také budoucí.

Obsah

Úvod
Architektura reciprocity
Vztahy
Reciprocita

Druhy recipročních vztahů
 • Respekt
 • Sounáležitost
 • Komunikace
 • Inspirace
 • Empatie
 • Zodpovědnost
 • Radost
 • Paměť
 • Láska
 • Úspornost
 • Velkorysost
 • Pravda
 • Podpora
 • Otevřenost
 • Poezie
 • Propojení
 • Vyváženost
 • Učení
Doslov

Biografie
Seznam projektů MCA atelieru
Literatura
Jmenný rejstřík

Nakladatelství KANT, Praha 2020, rozměr 165 x 230 mm, 163 s., bar., ISBN 978-80-7434-318-3