Architektura středověkých klášterů dominikánek v Čechách a na Moravě

Architektura středověkých klášterů dominikánek v Čechách a na Moravě
ISBN: 978-80-86890-82-1
Availability: in stock
including VAT
your price350,00 Kč
ps
Klára Mezihoráková

Architektura středověkých klášterů dominikánek v Čechách a

na Moravě


Tématem knihy je středověká architektura klášterů dominikánek v Čechách a na Moravě. Klášterům tohoto ženského řádu dosud nebyla věnována ucelená monografie, přestože se ve středověkém období jednalo o důležitý fenomén – do poloviny 14. století vznikl na našem území relativně velký počet devíti konventů dominikánských jeptišek. Kniha se soustředí na dosud existující architekturu řádu, kterou u nás dnes představují již jen dva komplexy – bývalý klášter sv. Kateřiny v Olomouci a bývalý klášter sv. Anny na Starém Městě v Praze. Těmto konventům náleží v rámci knihy podrobné kapitoly, v nichž je nastíněna jejich historie a stavební vývoj jejich budov, především obou kostelů, které se dochovaly jako poměrně celistvé gotické stavby a jsou tak významnými příklady středověké architektury mendikantek. Opomenuty ale nejsou ani zaniklé kláštery a důraz je kladen na zasazení celé skupiny českých a moravských konventů do kontextu středoevropského řádového stavitelství. Důležitou linii textu tvoří také problematika specifických stavebních úprav klášterních budov a kostelů dominikánských jeptišek, reflektujících požadavek přísné klausury řeholnic, a otázky ohledně funkcí jednotlivých prostor.

Obsah:
Úvod
Počátky řádu dominikánek a první klášterní založení
Výchozí podmínky fundací: vztah k řádu a zakladateli
Dominikánky během středověku v Čechách a na Moravě
  • Nejstarší založení do roku 1300
  • Mladší fundace 14. století
Architektura klášterních kostelů dominikánek ve střední Evropě
  • Počátky chrámové architektury dominikánek v 1. polovině 13. století
  • Klášterní kostely dominikánek z hlediska jejich půdorysného utváření
Dosud existující klášterní stavby dominikánek u nás
  • Klášter sv. Kateřiny v Olomouci: Dějiny kláštera / Klášterní architektura - kostel sv. Kateřiny
  • Klášter sv. Anny na Starém Městě v Praze: Dějiny kláštera / Klášterní architektura - kostel sv. Anny / Doklady klášterního mobiliáře
Specifické funkční úpravy řádovyých staveb
Závěr

Résumé
Resümee
Zkratky
Citované archivní prameny
Literatura a editované prameny
Seznam vyobrazení
Rejstřík jmenný
Rejstřík místní

Nakladatelství Artefactum, Praha 2016, rozměr 175 x 245 mm, 223 s., bar., česky, ISBN 978-80-86890-82-1