Arcibiskupství pražské ve fotografiích a obrazech

Arcibiskupství pražské ve fotografiích a obrazech
ISBN: 978-80-907107-0-2
Availability: in stock
including VAT
your price1 500,00 Kč
ps
Skopec František, Pohl František

Arcibiskupství pražské ve fotografiích a obrazech


Výpravná fotografická publikace, která mapuje stavebně - historický vývoj Arcibiskupského paláce, jeho umělecké památky a interiéry. Kniha prezentuje řadu historických fotografií černobílých i barevných, které byly převedeny do digitální kvality, a více než 1500 nových fotografií. Historické podklady byly čerpány z archivních zdrojů Arcibiskupství pražského, Archivu hl.m. Prahy, Kanceláře prezidenta republiky, Metropolitní kapituly U sv. Víta v Praze, z Muzea hl.m. Prahy, Národní galerie, Národního památkového ústavu Praha, Správy Pražského hradu a Strahovského kláštera.

Obsah:

Předmluva
Úvod
Arcibiskupský palác - součást pražského panoramatu
Panorama Hradčanského náměstí, jeho domy a letecký pohled na Hradčanské náměstí
Stavebně-historický vývoj Arcibiskupského paláce
Církevní život na Hradčanském náměstí
Mariánský sloup na Hradčanském náměstí
Arcibiskupský palác - reprezentativní interiéry, sály a obrazy
Sbírkové předměty pražských arcibiskupů
Kaple sv. Jana Křtitele v Arcibiskupském paláci
Tapiserie "Nová Indie" v Arcibiskupském paláci
Život v Arcibiskupském paláci - Jak šel čas
Obrazy pražských arcibiskupů (1561-2018) v Arcibiskupském paláci
Obrazy papežů (1561-2018) v Arcibiskupském paláci
Stavební opravy a úpravy Arcibiskupského paláce (1995-2016)
Doslov
Základní literatura

Arcibiskupství pražské, Praha 2018, 245 x 340 mm, 510 str., ISBN 978-80-907107-0-2