Arciděkanský chrám sv. Bartoloměje v Kolíně

Arciděkanský chrám sv. Bartoloměje v Kolíně
ISBN: 978-80-87082-31-7
Dostupnost: skladem
s DPH
Vaše cena330,00 Kč
ks
Michal Patrný, Jan Beránek

Arciděkanský chrám sv. Bartoloměje v Kolíně

Arciděkanský chrám sv. Bartoloměje Apoštola v Kolíně náleží nepochybně k nejvýznamnějším památkám sakrální architektury v českých zemích. Rostl a měnil se postupně po celá staletí, počínaje 13. a konče 20. stoletím. Zásadní proměnou prošel už ve 2. polovině 14. století, kdy byl zbořen raně gotický závěr a na jeho místě pak v průběhu asi půlstoletí vyrostl pod vedením Petra Parléře stávající chór, výrazně převýšený vůči raně gotickému trojlodí. Dodnes si uchoval své středověké vzezření, i když výrazně dotčené mladšími úpravami. Chrám tvoří výraznou dominantu nejen města Kolína, ale celé polabské roviny, táhnoucí se od města na východ a na sever. Kniha zohledňuje zcela nové poznatky získané během mnohaleté opravy chrámu, která započala v roce 2004 a byla završena v roce 2014.

Obsah:

Úvod
Popis stavby
Základní charakteristika
Exteriér chrámu
Interiér chrámu
Podzemí chrámu
Dějiny zkoumání chrámu
Archeologický výzkum a stavebněhistorická pozorování
Stavební dějiny chrámu
Počátky města
Založení a výstavba raně gotického chrámu
Výstavba chrámu v období vrcholné a pozdní gotiky
17. a 18. století
Velká rekonstrukce 1904-1910
Pozdější období
Stručná historie v datech
Uměleckohistorické hodnocení a několik slov na závěr
Raně gotická etapa
Období vrcholně gotické - parléřovský chór
Fáze rekonstrukce chrámu v 19. a na počátku 20. století
Závěr
Prameny a literatura
Seznam vyobrazení
Summary

Nakladatelství Halama, České Budějovice - Praha 2014, 220 x 215 mm, 180 s.,, bar., ISBN: 978-80-87082-31-7