Ars longa. Sborník k nedožitým sedmdesátinám Josefa Krásy

Ars longa. Sborník k nedožitým sedmdesátinám Josefa Krásy
ISBN: 80-903230-6-5
Availability: in stock
including VAT
your price100,00 Kč
ps
Beket Bukovinská, Libomír Konečný (eds.)

Ars longa

Sborník k nedožitým sedmdesátinám Josefa Krásy


Sborník přináší dvacetdva studií věnovaných památce významného českého historika umění, který by se byl v srpnu 2003 dožil sedmdesáti let (1933-1985). Ačkoliv jádro tvoří práce o středověkém umění, kterému se Josef Krása věnoval především, ve sborníku jsou otištěny take studie věnované umění 16. století, Caravaggiovi, sběratelství a sochařství kolem roku 1800, Maxi Švabinskému, Pablu Picassovi, Emilu Fillovi, Janu Koblasovi nebo motivu spirály v umění 20. století.

Obsah:

Strážce / Wittlich, Petr
Od Orfea katakomb ke sv. Menovi / Chadraba, Rudolf
Kníže sv. Václav - dědic české země / Merhautová, Anežka
Podoby královského majestátu v Českých zemích kolem roku 1300 / Benešovská, Klára
Na dohled Josefa Krásy: Od olomouckých sympozií po výzkum náhrobku sv. Ludmily / Hlobil, Ivo
Arma Christi - Arma salutis: Úvaha nad jejich zobrazením v umění českého středověku / Všetečková, Zuzana
Kdy vznikla Bible Václava IV.? / Hlaváčková, Hana
Modlitební kniha Ladislava Pohrobka / Studničková, Milada.
Léta s českou knihou / Bohatcová, Mirjam
Císař Ferdinand I. a arcivévoda Ferdinand II. - dva starostliví stavebníci / Fučíková, Eliška
Pro captu lectoris habent sua fata libelli: Knihovna Ferdinanda Tyrolského / Muchka, Ivan P.
Vincenc Kramář a Caravaggiův Košík s ovocem / Seifertová, Hana
Philipp van den Bossche: Sac. Caes. Mai. Phrygiarius / Bukovinská, Beket
Malíř Georg Neher - pobělohorský exulant / Šroněk, Michal
Bilderkabinett, Kunstkabinett, Naturalienkabinett, nebo Museum? K typologii pražských sbírek kolem 1800 / Slavíček, Lubomír
Smuteční figura a konvence sochařství kolem roku 1800 / Prahl, Roman
Švabinský, Rodin, Michelangelo, Mojžíš / Konečný, Lubomír
Tělová maska a trojúhelník / Wittlich, Petr
Spirála Vysoké hry / Bydžovská, Lenka
Ani barbar ani mistr: Emil Filla a skytské umění / Lahoda, Vojtěch
Tři samurajové ve Skotsku / Nešlehová, Mahulena
Nenaplněný projekt Josefa Krásy / Švácha, Rostislav
Bibliografie Josefa Krásy / [Sestavila]: Bregantová, Polana

Ústav dějin umění AV ČR. Vydavatelství Artefactum, Praha, 2003, 160 x 204 mm, 229 s, čb. obr., ISBN 80-903230-6-5