Automobilita v klidu a městské prostředí

Automobilita v klidu a městské prostředí
ISBN: ISBN 978-8-214-4324-2
Availability: in stock
including VAT
your price660,00 Kč
ps
Petr Hubáček

Automobilita v klidu a městské prostředí

Obsah publikace se dotýká problematiky úzce spojené se současným životem. Téma dopravy v klidu souvisí od zpracovávání územních studií a dalších územně-plánovacích dokumentů až po provádění konkrétních systematických opatření v oblasti organizace dopravy.
Nakladatelství VUTIUM, Brno 2016, rozměr 160 x 230mm, 349s., bar., česky, ISBN 978-8-214-4324-2


Obsah

Automobil
Trocha historie
Co je doprava v klidu
Pojmy
Termíny z problematiky urbanismu, dopravy, parkování, odstavování a garážování
Charakteristiky místních komunikací, vztah k parkování
Skladebné prvky šířkového uspořádání místních komunikací
Zastavení, stání, odstavení, parkování
Odstavné a parkovací plochy
Požadavky
Dimenzování počtu stání
Dooručené základní ukazatele výhledového počtu odstavných a parkovacích stání
Parkovací stání - dělení
Rozměry vozidel
Zásady navrhování parkovacích ploch
Potřeba ploch pro dopravu v klidu
Parkovací plochy ve vztahu k jízdnímu pásu místní komunikace
Prostorové rozměry parkovacích stání
Podélná, šikmá a kolmá parkovací stání
Podélná parkovací stání
Kolmá a šikmá parkovací stání
Parkování motocyklů a jízdních kol
Parkoviště
Garáže
Rozdělení garáží
Jednotlivé a řadové garáže
Hromadné garáže
Hromadné garáže rampové s pohybem vozidel vlastní silou
Hromadné garáže kombinované s mechanickou vertikální dopravou
Hromadné garáže s automatickými parkovacími systémy /ASP/
Carporty
Srovnání konvenčních (rampových garáží a ASP (automatických parkovacích systémů)
Dopravní značení pro dopravu v klidu
A co cyklisté?
Parkování pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace
Mobilita a parkování versus kvalita veřejného prostoru
Doprava v klidu a městská centra
Cena parkování
Auto jsem neměl, nemám a mít nebudu!
Užívání a nadužívání aut
Řidič a jeho chování
Car free cities
Alternativní a environmentální mobilita
Trocha budoucnosti
Příklady projektů dopravy v klidu
Literatura, normy, předpisy, prameny
Závěr slovem i obrazem
Summary

Nakladatelství VUTIUM, Brno 2016, rozměr 160 x 230mm, 349s., bar., česky, ISBN 978-8-214-4324-2