Barokní synagogy v českých zemích

Barokní synagogy v českých zemích
ISBN: 978-80-87366-05-9
Availability: in stock
including VAT
your price240,00 Kč
ps
Arno Pařík

Barokní syngogy v českých zemích


Vedle úvodní studie o hlavních památkách a typech synagog 17. a 18. století v Čechách a na Moravě přináší katalog podrobnější charakteristiky 43 synagogálních staveb od konce 16. do počátku 19. století, dokumentovaných pomocí historických i současných fotografií a plánů. Většina z těchto staveb prošla po roce 1989 památkovou obnovou, která jim alespoň zčásti navrátila jejich původní vzhled. K nejcennějším barokním stavbám patří synagogy s tradiční malovanou nástěnnou ornamentální výzdobou a hebrejskými modlitebními texty, čtyřsloupové synagogy polského typu, centrální synagogy na Moravě a v západních Čechách nebo rozšířenější mírně podélné tříosé synagogální stavby. V katalogu je podrobněji dokumentováno také na dvacet barokních synagog, zbořených za války nebo v období komunistického režimu. Katalog doplňuje zpráva o obnově synagog v Čechách a na Moravě v posledních dvou desetiletích, seznam použité literatury a slovníček hebrejských výrazů a terů.
 

Obsah:

Architektura synagog
Synagogy 17. století
Staré moravské synagogy
Malované synagogy
Čtyřsloupé synagogy
Synagogy 18. století
Západočeské synagogy
Venkovské synagogy
Obnova synagog
Literatura
Slovníček

Židovské muzeum v Praze, r. 2011, rozměr 210 x 220 mm, 104 s., bar. a čb. obr., ISBN 978-80-87366-05-9