Baroko na Havlíčkobrodsku

Baroko na Havlíčkobrodsku
ISBN: 978-80-904726-7-9
Availability: in stock
including VAT
your price400,00 Kč
ps
Aleš Veselý

Baroko na Havlíčkobrodsku

Baroko na Havlíčkobrodsku plní roli obsáhlého katalogu, který je nedílnou součástí stejnojmenné výstavy, která byla instalována v havlíčkobrodské galerii výtvarného umění déle než tři měsíce a měla veřejnost seznámit s kulturním a společenským fenoménem baroka. Vedle zpracovaných hesel věnovaných nejvýznamnějším předmětům zastoupených na výstavě, obsahuje mimořádně zdařile připravená publikace dílčí studie přinášející řadu nových a dosud nepublikovaných poznatků k tématu.

Obsah:


Úvodem

Baroko na Havlíčkobrodsku

Jan Hendrych a Jan Jeroným z Lewenfelsu - společenská a kulturní elita na Havlíškobrodsku v druhé polovině 17. století

"...jedno každé město řemeslníky všelijakými se vzdělává a roste..."
Několik poznámek k cechu zedníků, tesařů, cihlářů a kameníků v Německém Brodě

Hudební baroko v Německém Brodě

Tvorba Judy Tadeáše Suppera v kontextu barokního malířství 18. století na českomoravském pomezí Vysočiny

Klášter bosých augustiniánů v Havlíčkově Brodě a jeho "Dominus Pictor" Jakub Pischel

"Labarum triumphale. Vítězná korouhev Spasitele světa" Jana Františka Beckvského, edice pramene k dějinám konfraternit v Havlíčkově (Německém) Brodě v období baroka

Katalogová hesla

Prameny a literatura ke katalogovým heslům

Galerie výtvarného umění v Havlíčkově Brodě, 2014, 225 x 230 mm, 248 str., ISBN 978-80-904726-7-9