Beuronské umění v kostele Božského Srdce Páně v Opavě

Beuronské umění v kostele Božského Srdce Páně v Opavě
ISBN: 978-80-906334-1-4
Availability: in stock
including VAT
your price190,00 Kč
ps
Monica Bubna-Litic - Miroslav Kunštát
Beuronské umění v kostele Božského Srdce Páně v Opavě
Klášter Marianum Kongregace Dcer Božské Lásky

Publikace podrobně a zasvěceně představuje jednu z dochovaných památek tvorby výjimečné Beuronské umělecké školy v českých zemích – patrový kostel Božského Srdce Páně v Opavě, který je součástí klášterního komplexu Marianum. Výzdoba kostela Božského Srdce Páně v Opavě ukazuje vývoj a proměny Beuronské umělecké školy, která hledala, podobně jako secese nebo avantgardní směry, nové umělecké formy na přelomu 19. a 20. století. Na rozdíl od řady svých současníků používali beuronští umělci a umělkyně tyto nové formy pro umění sakrální. Dosáhli patřičného uznání, které značně přesahovalo časový limit Beuronské umělecké školy, končící asi ve dvacátých letech století. Chrám v Opavě obdržel svou beuronskou výzdobu až ve 30. letech, v období tzv. druhé generace beuronské školy. Autoři srovnávají díla první a druhé generace a poukazují na změny v pojetí beuronských předpisů autora opavských nástěnných maleb br. Antonína Vrbíka OSB. Byl mnichem v pražských Emauzích, vyučeným v beuronském klášteře sv. Martina v dnešním Bádensku Württembersku, jeho mentorem byl sám zakladatel beuronského umění P. Desiderius Lenz OSB. Vrbík pracoval v kolektivu mnichů – malířů tzv. první generace na konci 19. a na začátku 20. století na třech unikátních památkách beuronské školy: na Monte Cassino v Itálii, v kostele benediktinek v Praze na Smíchově a samozřejmě v Emauzích. V Opavě byl patrně jediným autorem. Už zde nenajdeme odkaz egyptského umění tak typický pro beuronskou ornamentální výzdobu. I pojetí nástěnných maleb od Vrbíka v době druhé generace se vymyká základnímu stylu, tzv. beuronskému geometrickému kánonu. Jeho dosah je patrný jen na šesti realizacích podle návrhů Mariánského cyklu z opatského kostela v Emauzích, který Vrbík věrně přejal a zvěčnil na zdech kostela Božského Srdce Páně v Opavě.

Nadační fond Malakim, Praha 2020, rozměr 260 x 200 mm, 70 s., bar., česky s anglickým a německým resumé, ISBN 978-80-906334-1-4