Biskup Anton Alois Weber

Biskup Anton Alois Weber
Availability: in stock
including VAT
your price299,00 Kč
ps

Josef Rabas

Biskup Anton Alois Weber

Život kněze a litoměřického biskupa Antona Aloise Webera je jedním z výrazných osudů v pohnutém příběhu česko-německých vztahů 20. století. Weber vyšel z pevného rodinného zázemí, dorozuměl se německy i česky a žil hlubokým duchovním životem. I díky tomu se ve své funkci ubránil jedu národnostní intolerance. Jako biskup podporoval všechny pozitivní snahy, které směřovaly k náboženskému a kulturnímu dobru věřících litoměřické diecéze. Po roce 1945, v době "vymknuté z kloubů", žádal, aby se zachovávaly principy lásky, milosrdenství a odpuštění. Byl prototypem dobrého pastýře, osvědčil se v těžké době, jež  prověřila pevnost charakterů i společenských názorů.
Díky Antonu Weberovi můžeme i my přijmout poslání obnovovat duchovní tvář severních Čech. I my můžeme přispívat k porozumění mezi Čechy a Němci a překonávat tak přehrady zbudované v minulosti.

Obsah:

Úvod (Mons. Jan Baxant, biskup litoměřický)
Předmluva k II. vydání
Úvod

Dětství a mládí
Ve Věčném městě
Kaplanem a učitelem náboženství
Spolupracovníkem biskupa
Biskupem
Domov
Nové pole působnosti
Duchovním správcem diecéze
V zrcadle politického dění
Ve stínu kříže
Domů

Textová příloha
1. Pastýřský list nejdůstojnějšího pana Ordinaria
2. Součinnost duchovenstva k uklidnění věřících
3. Protest biskupa Antona Webera proti uzavření "malého semináře" v Bohosudově
4. Poznatky při biskupské generální visitaci v roce minulém
5. Pastýřský list Antonína Aloise, biskupa leitmeritzkého
6. Pastýřský list nejdůstojnějšího pana diecézního biskupa
7. Pastýřský list 1945
8. Dopis Úřadu národní bezpečnosti týkající se Weberova občanství
9. Dopis biskupu Štěpánu Trochtovi
10. Řeč nejdůstojnějšího biskupa dr. Trochty nad rakví

Rodokmen Antona Aloise Webera
Doslov (Jaroslav Šebek)
Vydavatelská poznámka
Stručný životopis Josefa Rabase