Bohumil Kubišta a Evropa

Bohumil Kubišta a Evropa
ISBN: 978-80-246-4721-0
Availability: in stock
including VAT
your price1 800,00 Kč
ps
Marie Rakušanová a kol.
Bohumil Kubišta a Evropa

Kniha nabízí nové zhodnocení díla významného českého moderního umělce Bohumila Kubišty, a to způsobem, který přesahuje tradiční formát uměleckohistorické monografie. Jeho tvorbu sleduje prostřednictvím rozkrývání složitých uměleckých, kulturních a historických vztahů v rámci Evropy počátku 20. století. Nejen Kubišta, ale také další středoevropští umělci zprvu balancovali mezi obdivem k modernistickému universalismu uměleckých směrů pařížského centra a snahou nalézt alternativní moderní výraz, vyrůstající z lokální umělecké a intelektuální tradice. Kubištovo zarputilé úsilí iniciovat vznik silné, nadčasové a svébytné moderní kultury však naráželo na nepochopení domácího publika, které vygradovalo vzájemnými konflikty dravě se prosazujících frakcí pražského modernismu a definitivně se roztříštilo v chaosu první světové války. Monografie zároveň krok za krokem sleduje Kubištův pohyb po pařížských bulvárech a kavárnách či městech jako Florencie a Pula, kde se v hodnosti setníka účastnil první světové války. Využívá kartografických postupů, aby přesně zaznamenala přesuny jeho děl mezi středoevropskými centry i regionálními kulturními středisky. V Kubištově síti kontaktů totiž nefigurují jen významní evropští umělci a spolky, ale také slavná umělecká díla, která autonomně vstupují do stále nových situací a nerespektují antropocentrickou perspektivu tradičních dějin umění.

Obsah:

Poděkování
Úvod (Marie Rakušanová)
  Mapa I, Kubišta a Evropa (Marie Rakušanová)
  Exkurz I, Kubišta a svět: Realita prostředkovaná objekty (Marie Rakušanová)
  Mapa II, Kubišta ve Florencii (Eva Bendová)
Florencie 1906-1907: Objekty, teritoria a topografie (Marie Rakušanová a Eva Bendová)
  Mapa III, Kubišta v Praze (Marie Rakušanová)
  Exkurz II, První výstava skupiny Osma (Marie Rakušanová - Mahulena Nešlehová)
Pojetí barvy v díle Bohumila Kubišty (Mahulena Nešlehová)
  Exkurz III, Druhá výstava skupiny Osma (Marie Rakušanová - Mahulena Nešlehová)
Kubišta a Francie: Sítě vztahů, recepce, ideály (François Lucbert)
  Mapa IV, Kubišta v Paříži (Eva Bendová)
Kubišta a sociální topografie Paříže: 1909 a 1910 (Marie Rakušanová)
Podněty pařížského pobytu (Mahulena Nešlehová)
  Mapa V, Pohyb Kubištova díla po Evropě (Marie Rakušanová)
Bohumil Kubišta a Německo (Anke Daemgen)
  Exkurz IV, Kubišta, etika, dietetika, duchovnost, psychologie vidění a filosofie monismu (Marie Rakušanová)
Vůle k duchovnosti a její vliv na kompozici děl (Mahulena Nešlehová)
  Exkurz V, Pojetí geometrické infrastruktury Kubišty a Section d'Or (Mahulena Nešlehová)
Kubištův paradoxní kubismus (1912-1913) (Marie Rakušanová)
Bohumil Kubišta, kubismus a Maďarsko (András Zwickl)
Kubišta, futurista, kubista, expresionista ve Lvově v roce 1913 (Marie Rakušanová)
  Exkurz VI, Moderní umění: 45. výstava S. V. U. Mánes „nejúplnější výstava” na „celém světě”? (Marie Rakušanová)
  Mapa VI, Kubišta v Pule (Eva Bendová)
Pohledem dělové hlavně: Bohumil Kubišta v Pule 1905-1906, 1913-1918 (Eva Bendová)
Náznaky Kubištova nového programu (Mahulena Nešlehová)
Závěr (Marie Rakušanová)

Život, dílo, svědectví, dokumentace
Zarputilý světoobčan Kubišta (Marie Rakušanová)
Výběrový soupis díla (Irena Lehkoživová - Marie Rakušanová - Mahulena Nešlehová)
Bohumil Kubišta - výběr výstav
Poznámky
Seznam zkratek
Prameny a literatura
Seznam vyobrazení
Jmenný rejstřík

Univerzita Karlova v Praze, nakladatelství Karolinum, Praha 2020, rozměr 240 x 265 mm, 700 s., bar., česky, ISBN 978-80-246-4721-0