Božena Rothmayerová Horneková a Alice Masaryková: Svěřenkyně a mentor (1926-1939)

Božena Rothmayerová Horneková a Alice Masaryková: Svěřenkyně a mentor (1926-1939)
ISBN: 978-80-87828-45-8
Availability: in stock
including VAT
your price450,00 Kč
ps
Szadkowska Maria

Božena Rothmayerová Horneková a Alice Masaryková

Svěřenkyně a mentor (1926-1939)


Publikace dokumentuje vzájemné vztahy mezi dvěma významnými osobnostmi ženské kultury dvacátých a třicátých let 20. století, textilní výtvarnicí Boženou Rothmayerovou rozenou Hornekovou a dcerou prezidenta republiky Alicí Masarykovou. Vztahy mezi oběma dámami vyvrcholily v období mezi lety 1926 až 1939, kdy Alice Masaryková umožnila Rothmayerové Hornekové podílet se na dotváření interiérů Hradu a dalších prezidentských sídel textilními prvky. Rothmayerová Horneková prováděla návrhy ubrusů a prostírání, ozdobných přikrývek, koberců a dalšího textilu včetně šatníku samotné Alice Masarykové. Publikace historičky umění Marie Szadkowské zpracovává ojedinělý soubor archivních dokumentů – především dosud nezveřejněné korespondence, poznámek, kreseb a skic a také samotných příkladů textilní tvorby zmíněné textilní výtvarnice. Mimo text autorky publikace obsahuje přepisy více než padesáti dopisů, bohatou obrazovou dokumentaci a příspěvek kurátorky Markéty Vinglerové, dokumentující sbírku Boženy Rothmayerové Hornekové Uměleckoprůmyslového musea v Praze. Publikace rozvíjí téma stejnojmenné výstavy prezentované od 1. 11. 2018 do 29. 9. 2019 ve výstavním prostoru Studijního a dokumentačního centra Norbertov Muzea hlavního města Prahy.

Obsah:

Prolog
Boženina životní cesta zaříná nedostatečnou
Otto
Ve Velkém Meziříčí
Přelomové období
Úkoly
Brno
Práce z domova
Slovensko
Návrat k pedagogické činnosti
Epilog

Repordukce dopisů
Přepis korespondence

Obrazová příloha
Ze sbírek Uměleckoprůmyslového musea v Praze

Summary
Životopisná data
Ediční poznámka
Seznam zkratek
Prameny
Použitá literatura
Jmenný rejstřík
Poděkování

Muzeum hlavního města Prahy, Praha 2019, 320 str., 175 x 240 mm, ISBN 978-80-87828-45-8