Brány pekelné ji nepřemohou

Brány pekelné ji nepřemohou
Availability: in stock
including VAT
your price150,00 Kč
ps

Petr Kubín (ed.)


Brány pekelné ji nepřemohou

Kapitoly z pronásledování církví v Československu kolem r. 1950


Publikace obsahuje příspěvky z vědeckého kolokvia Pronásledování římskokatolické církve v Československu v letech 1948–1960, které pořádala Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy ve spolupráci s pražským arcibiskupstvím 6. listopadu 2009. Jednotlivé studie jsou buď detailními sondami do konkrétních událostí, či úvahami o příčinách, průběhu a důsledcích perzekuce křesťanů v Československu na počátku komunismu.

 

Obsah:

Úvodní slovo

Katoličtí mučedníci a oběti v padesátých letech 20. století. Jan Stříbrný

Církevní politika KSČ v severovýchodních Čechách v letech 1949-1960. Jan Kafka

Tepelský převor Heřman Josef Tyl. Daniel Feranc

Úvaha o počátcích Římskokatolické cyrilometodějské bohoslovecké fakulty. Vojtěch Novotný

Vyšetřování zaměstnanců Státního úřadu pro věci církevní v souvislosti s akcí VK - vyklízení klášterů. Petra Gabrielová

Perzekuce Církve československé (husitské) po únoru 1948. Martin Jindra

Papež Pius XII. a komunismus. Tomáš Petráček

Poznámka editora

O autorech