Břevnov. Ve stínu kláštera, Hradčanům na dohled

Břevnov. Ve stínu kláštera, Hradčanům na dohled
ISBN: 978-80-84828-18-2
Availability: in stock
including VAT
your price495,00 Kč
ps
Jana Bělová, Markéta Kalašová

Břevnov

Ve stínu kláštera, Hradčanům na dohled

Původní osídlení této oblasti tvořily vesnice Břevnov (později Velký Břevnov), Malý Břevnov (Břevnovek) a Tejnka, které se spolu s několika usedlostmi nacházely podél Bělohorské silnice vedoucí z Prahy do západních Čech.Ke konci 19. století se začal postupně měnit venkovský charakter tohoto bývalého předměstí, které se vyvíjelo do té doby stranou průmyslového rozvoje, tak typického pro ostatní pražská předměstí jako např. Smíchov, Libeň či Žižkov. Přibývaly domy městského i maloměstského charakteru. V roce 1907 byl Břevnov u příležitosti oficiální pražské návštěvy císaře Františka Josefa I. povýšen na město a v roce 1922 se stal součástí Velké Prahy.

Stručný obsah
Břevnov se představuje
Po hájecké poutní cestě na Bílou horu
Podél Bělohorské do Hvězdy
Břevnovský klášter a okolí
Na Petřinách
Strahov
Život

Seznam břevnovských ulic a jejich předchozích názvů
Seznam použitých zkratek
Vybraná literatura a prameny

Muzeum hlavního města Prahy, rok 2016, rozměr 230 x 315 mm, 202 s.,  bar., aglické resumé, ISBN 978-80-84828-18-2