Brněnský fenomén Lesná

Brněnský fenomén Lesná
ISBN: 978-80-214-5742-3
Availability: in stock
including VAT
your price650,00 Kč
ps
Adam Guzdek
Brněnský fenomén Lesná

Poválečná urbanizace československých měst je spojena s fenoménem socialistického stavebnictví v oblasti bydlení – sídlištěm. Šedesátá léta se vyznačují snahou architektů zvýšit v hromadné výstavbě kvalitu obytného prostředí. Zajímavým představitelem takto stavěných sídlišť je i brněnská Lesná od autorského kolektivu architektů Zounek, Rudiš, Dufek a Volák, která je právem pokládána za významný počin československého urbanismu a architektury. Kniha Brněnský fenomén Lesná předkládá komplexní shrnutí historického a stavebního vývoje sídliště ve všech souvislostech od návrhu, přes typologii jednotlivých objektů až po problémy, kterým muselo sídliště čelit po společenských změnách v roce 1989.

Obsah:

Viktor Rudiš o sídlišti Lesná
Předmluva
Stavebnictví v Československu po druhé světové válce
Výstavba sídlišť v Československu
Výstavba sídliště do roku 1989
Život sídliště po roce 1989
Potenciál sídliště
Resumé
Bibliografie
Seznam použitých zkratek
Rejstřík použitých obrazových materiálů

Nakladatelství VUTIUM, Brno 2021, rozměr 180 x 245 mm, 332 s., bar., česky s anglickým resumé, ISBN 978-80214-5742-3