Bubeneč / Dejvice. Siamská dvojčata pražského severozápadu

Bubeneč / Dejvice. Siamská dvojčata pražského severozápadu
ISBN: ISBN 978-80-87828-74-8
Availability: in stock
including VAT
your price680,00 Kč
ps
Kateřina Bečková

Bubeneč / Dejvice

Siamská dvojčata pražského severozápadu

V souboru publikací věnovaných bývalým pražským předměstským obcím a nyní čtvrtím obklopujícím historické centrum Prahy přichází v roce 2024 na řadu dvojice Bubeneč / Dejvice. Přestože jde původně o dvě obce, které měly po devět století samostatné existence spolu sotva společného víc než hranici, po vzniku Velké Prahy srostly již během několika let do jednoho neoddělitelného celku, ne nepodobného siamským dvojčatům, jejichž jediné tlukoucí srdce se jmenuje Vítězné náměstí. Publikace samozřejmě reflektuje jak slavnou historii Bubenče s Královskou oborou, Císařským mlýnem a architektonicky cennou vilovou zástavbou, tak dejvické zajímavosti jako viniční usedlosti, údolí Šárky a Podbaby. Zásadní prostor je však věnován velké urbanistické proměně po roce 1918, v jejímž důsledku vyrostlo doslova na zeleném drnu nové centrum severozápadní části Prahy s vlastní architektonickou a společenskou identitou. Vývoj tohoto prostoru kniha sleduje až do současnosti.
Podobně jako u ostatních publikací řady věnované pražským čtvrtím, bude i zde stěžejním nositelem informace obrazová část, která vznikla rozsáhlým badatelským průzkumem pražských veřejných sbírek i dalších zdrojů. Ke knize je přiloženo obsažné anglické resumé.

Obsah:

Úvod

Kudy z Prahy do Bubenče a Dejvic?
Archeologické eldorádo
František Vacek,zakladatel bubenečsko-dejvické historiografie
Bubeneč
Krajina Bubenče
Blahoslavený Hroznata
Bubenečská akropole
Lovecký zámeček nad Královskou oborou
Královská dvorana
ivot v Královské oboře
Císařský mlýn za Rudolfa ll.a rodina Mliseroni
Usedlost Miseronka
Bučkovy sady
Usedlost Zátorka
Činský pavilon
Kostel sv.Gotharda
Proměna zemědělské obce v letovisko
Hostince Na Slamníku a Na Senníku
Zobelova vila
Lippmannova vila a další vily Svatojiřské ulice
Lannova vila
Vila Bianca
Obec a město Bubeneč
Vilky jako malované
Bubenečská Letná

Bubeneč
Kramerovo sanatorium a restaurace U Pramene
Svatováclavský penzionát a Arcibiskupské gymnázium
Papírna v Císařském mlýně a další osud letohrádku
Plavební kanál u Císařského ostrova
Papírenská ulice jako centrum bubenečského průmyslu
Železnice okolo Stromovky
Výstaviště

Dejvice
Dejvický kopec
Nejstarší historie Dejvic a kostel sv.Matěje
Proboštský dvůr
Osada Staré Dejvice
Usedlosti na jižním svahu Dejvického kopce
Hanspaulka
Šárecký dvorec
Usedlosti Horní Šárky
Zlatnice
Kotlárka
Usedlosti na východním svahu Dejvického kopce
Podbaba
Posvátné místo v Podbabě
Usedlosti v Dolní Šárce
Osada Jenerálka
Viniční kaple
Matějská pout
Cihelny a sladovna v průmyslové Podbabě
Buštěhradská dráha a nádraží v Brusce
V Brusce a Na Růžku
Vojenské cvičiště a vojenské zásobárny
Epilog starých časů

Muzeum hlavního města Prahy, r. 2024, rozměr 230 x 320 mm, 327 s., bar, česky s obsáhlým anglickým resumé, ISBN 978-80-87828-74-8