Budoucnost je skryta v přítomnosti

Budoucnost je skryta v přítomnosti
ISBN: 978-80-88308-53-9
Availability: in stock
including VAT
your price499,00 Kč
ps
Veronika Rollová, Karolina Jirkalová (edd.)

Budoucnost je skryta v přítomnosti

Architektura a česká politika 1945–1989

Československá architektura po druhé světové válce prošla radikální proměnou. Byly na ni kladeny nové politické a společenské požadavky, došlo k transformaci její institucionální struktury a v architektonických kruzích byla reformulována aktuální témata a problémy. Publikace se soustředí na proměny definice „socialistické architektury“, jejích hlavních úkolů i představ o podobě vystavěného prostředí komunistického „světa zítřka“ v období od poloviny čtyřicátých do konce osmdesátých let. Sleduje, jak se na tomto procesu podíleli političtí reprezentanti, samotní architekti i zástupci dalších institucí včetně stavebních podniků a jak probíhalo jejich vzájemné vyjednávání. V centru zájmu autorů a autorek jednotlivých kapitol nestojí proměny forem či konstrukčních postupů ani osudy konkrétních osobností, ale zaměřují se na způsoby, jakými architekti reagovali na proměnlivé společenské zadání a jakými se je pokoušeli aktivně ovlivňovat. Grafika Tereza Hejmová a Kristýna Žáčková. Kniha vychází v česko-anglické verzi za podpory Ministerstva kultury České republiky v rámci Programu aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity (NAKI II).

Veronika Rollová je absolventkou doktorského studia Teorie a dějiny moderního a současného umění UMPRUM. Hlavním tématem jejího odborného zájmu je zkoumání vztahů mezi politikou na jedné straně a výtvarným uměním a architekturou na straně druhé v období státně socialistické diktatury. Je autorkou publikace Pražský hrad na cestě ke komunistické utopii 1948–1968 (UMPRUM, 2019) a spolueditorkou Umění a evoluce / Sborník pro Jindřicha Vybírala (UMPRUM, 2020).

Karolina Jirkalová, novinářka, kritička a editorka se zaměřením na architekturu, v současnosti je doktorandkou Katedry teorie a dějin umění UMPRUM. Je redaktorkou časopisu Art+Antiques, podílela se na publikacích Architekti SIAL nebo Město mezi domy, byla editorkou výzkumného projektu Panelová sídliště v ČR jako součást městského životního prostředí.

Obsah:

Revoluce, která nevytvořila nový prostor? (Veronika Rollová)
Skutečnost i program. Životní prostředí socialistického člověka (1964-1975). (Veronika Rollová)
Národní formou, socialistická obsahem.Výzkum národního dědictví v době socialistického realismu. (Marcela Hanáčková)
Prostor očekávání. Socialistická architektura a politika budoucnosti. (Vojtěch Märc)
Únik do přírody. Volný čas jako kategorie architektonického uvažování v šedesátých letech. (Veronika Rollová)
Demokratizační proces šedesátých let a slovenská národní emancipace. Památník SNP v Baánské Bystrici a budova Národního shromáždění v Praze. (Dita Dvořáková)
Architektura a emancipace. Situace žen na poli architektury v socialistickém Československu (Klára Brůhová)
Kritika a ironie. Československá postmoderní architektura za Gustáva Husáka. (Michaela Janečková)
Družstevně do osobního vlastnictví. Činnost stavebních bytových družstev a družstev pro výstavbu rodinných domků. (Michaela Janečková)
Neřešitelná situace. Eroze komplexní bytové výstavby na sklonku osmdesátých let. (Karolína Jirkalová)

Jmenný rejstřík
Soupis literatury

Vysoká škola uměleckoprůmyslová, Praha 2021, rozměr 140 x 320 mm, 470 s, bilingvní - česky a anglicky, ISBN 978-80-88308-53-9