Byli jsme světoví Expo Brusel, Montreal, Ósaka z archivu architekta Miroslava Řepy

Byli jsme světoví Expo Brusel, Montreal, Ósaka z archivu architekta Miroslava Řepy
ISBN: ISBN 978-80-88103-90-5
Availability: in stock
including VAT
your price90,00 Kč
ps
Martina Mertová, Rostislav Švácha

Byli jsme světoví

Expo Brusel, Montreal, Ósaka z archivu architekta Miroslava Řepy

V letech 2009 a 2010 nákupní komise Muzea umění Olomouc doporučila ke koupi do sbírky neobvyklý konvolut prací. Starý kufr, pár tašek a rolička výkresů, které pro muzeum získal kurátor Jakub Potůček, skrývaly pozoruhodný soubor dokumentů. Při zevrubném studiu daly nahlédnout do stěžejních kapitol dějin poválečného umění a architektury – nejen československých, ale i světových. Desítky časopisů, brožur a výstřižků na svých cestách a během svého pracovního angažmá pro světové výstavy v Bruselu, Montrealu, Ósace, Seville a Aiči sesbíral architekt Miroslav Řepa. Soubor je o to cennější, že zahrnuje také autorské fotografie, fotoalba a početnou sérii barevných diapozitivů.

Výstava i tento katalog by rády podtrhly to nejzásadnější z československého výstavnictví, tedy trojici poválečných výstav, které uvedly náš stát do obecného povědomí světových velmocí – výstavu bruselskou z roku 1958, montrealskou, která proběhla v roce 1967, a naposledy ósackou z roku 1970. Belgie, Kanada i Japonsko ohraničily také zásadní zlomy v dějinách české společnosti. Konec padesátých let představoval konečně odpoutání od dogmatického prosovětského směřování kulturní politiky.

Muzeum umění Olomouc, rok 2022, rozměr 148 x 200 mm, 37 s., bar., bilingvní - česky a anglicky, ISBN 978-80-88103-90-5