Čas zdravého ducha v zdravém těle

Čas zdravého ducha v zdravém těle
ISBN: 978-80-87311-07-3
Dostupnost: skladem
s DPH
Vaše cena195,00 Kč
ks
D. Blümlová - P. Kubát a kol.

Čas zdravého ducha v zdravém těle

OBSAH

Čas zdravého ducha v zdravém těle

Osvěta - Hygiena - Tělo

„"Uč se vážit svého zdraví, nemoc tě radosti zbaví." Zdravotnická disciplinace a osvěta obyvatelstva
českých zemí na prahu 19. století (D. Tinková)
Oblečení: obal těla, prostředek sociální komunikace (M. Lenderová)
Zdraví a jeho ohrožžení alkoholismem jako téma katolických kázání v 2. polovině 19. století (Z. Čevelová)
Reformbewegung po česku aneb Alexandr Sommer-Batěk (M.Franc)
Zdravotnická osvěta a Národohospodářský sbor jihočeský-NSJ (J. Dvořák)
Antonín Krecar - první český překladatel Rousseauova Emila. Vlastní tělo jako objekt každodenního zájmu na stránkách jeho deníků (P. Kubát)

Medicína - Lékaři - Nemoci - Smrt

Jazyk nemoci či nemoc jazyka? Aneb tři příběhy o problematice dějin medicíny (K. Černý)
Český lékař, válečný chirurg a zakladatel plastické chirurgie v Československu František Burian (V. Smrčka - V. Mádlová)
Žena lékařkou? (M. Bahenská)
„Co stála moje nemoc. Průběh nemoci Anny Gabrielové na stránkách jejího deníku od srpna 1900 do ledna 1901 (N. Nová)
„V zájmu ochrany zdraví a zamezení nákazy pohlavní" aneb Prostituce ve městech Čáslavi, Kutné Hoře a Kolíně v období reglementace (S. Klečáková)
Nejen nemoci pohlavní. Českoslovenští legionáři na Rusi a jejich zdraví (D.Vácha)
„"Brána smrti" jako celožživotní průvodce Václava Tilleho (D. Blümlová)
"„Ve stínu křídel anděla smrti". Poslední nemoci knížžat a kněžžen ze Schwarzenbergu v 19. a na počátku 20. století. (V. Grubhoffer)
Zdraví tělesné a duševní ve Vzpomínkách S. K. Neumanna (B. Jiroušek)
Josef Zubatý - žživot a neurózy „apoštola česko-lotyššského přátelství (I. Malý)

Lázně - Cestovní ruch

Češši a Čechoslováci a slovanský jih. Trendy v cestovním ruchu a lázeňství v první polovině 20. století. (I. Jakubec - J. ŠŠternberk)
Pod žžhavým sluncem Adrie. Češši v mořských jihoslovanských lázních. (M. Krejčí)
Proměna lázní Gräfenberg v 2. polovině 19. století. (V. Hanulík)
Počátky jáchymovských radonových lázní (věda - nadššení - komerce), (E. Těššínská)
Léčba, nebo rozmar? Psychiatr J. Stuchlík o pacientech sanatoria ŠŠtos - kúpele. (H. Máššová)
Vědci jako lázeňšští hosté. Příklad lázní Poděbrady 1924-1947. (M. Ďurčanský)
Klimatické lázně v Potšštejně a sportovní vyžžití letních hostů (H.Kokeššová)

Sport - Tělovýchova

Siláci a atleti. Sportovní a žživotní osudy slavného českého zápasníka Gustava Frišštenského. (B. Ditrych)
Výpravy do bílého ticha  (J. Hozák)
Sport jako předpoklad žženské emancipace podle dr. Jaromíry Hüttlové (D. Státník)
Pohyb za branou klášštera. Vývoj vztahu k tělovýchově a sportu v pedagogice chudých šškolských sester de Notre Dame (1853-1950) (D. Jakšičová)
„.. .a sokolky svlékly punčochy a zuly cvičky. Počátky tělovýchovné rytmiky v českých zemích. (J. Rauchová)
Zábavná vlastenecká pouť s hudbou a cvičením těla za vedra, dešště i větru aneb „sokolové na výletě". (Z.Duda)
"Kterak „stáli sokolíci" v Týně nad Vltavou. Počátky Sokola v malém jihočeském městě. (M. Sudová)
Konfekce naššim sportovcům! Československý sportovní oděv 30. let 20. století. (L. Střechová)
„Jó, ale ta pitevna!" aneb Nahlížžení na zdraví, tělovýchovu a sport s J. ŠŠ. Kubínem. (Z. Rubeš)
„Sportovní" cesta Luisy Princové z Vodňan až do Ameriky. (J. Petráš)

Pocta Čeňku Zíbrtovi aneb historické ohlédnutí
„V nemocném těle nečistý duch." Čeněk Zíbrt a historiografie medicíny. (D. Tomíček)
Petr Hispánský a věci těla ve světle současné medicíny (D. Stehlíková - K. Kapounková)

The Age of the Healthy Spirit in the Healthy Body

Autorský kolektiv

Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích a Společnost pro kulturní dějiny, o.s. České Budějovice, r. 2009, 552 s., bar., rozměr 148 x 210 mm, ISBN 978-80-87311-07-3