Časopis Společnosti přátel starožitností 1998/2

Časopis Společnosti přátel starožitností 1998/2
Availability: in stock
including VAT
your price49,90 Kč
ps
Obsah:

Kateřina Charvátová: Pluh a sekera: hospodářství a osídlovací procesy na panstvích českých klášterů ve 13. století
Jan Sommer: Otvory ve středověkých klenbách kostelů jako předmět výzkumu a ochrany?
Kamil Podroužek: Poustevna pod Čapem na Českolipsku
Josef  Brtek: Kamenný kříž v Krásnu, okr. Sokolov
Odborná sdělení
Diskuse
Muzejní a vlastivědná činnost
Nové muzejní expozice a výstavy
Teze přednášek SPS
Literatura