Časopis Společnosti přátel starožitností 1998/4

Časopis Společnosti přátel starožitností 1998/4
Availability: in stock
including VAT
your price49,90 Kč
ps
Obsah

Tomáš Durdík: 110 let Společnosti přátel starožitností
Karel Sklenář: Spor o "nález želkovický"
Jana Bísová: K identifikaci portrétů v dačickém zámku
Alexandr Skalický: Jindřich (Heinrich) Kulka: rodinný dům čp. 22 v Hronově
Karel Kuča: Nové územněsprávní členění Slovenska v historické retrospektivě
Pavel S. Penjak: Čeští účastníci archeologického dění v Rusku
Odborná sdělení
Muzejní a vlastivědná činnost
Nové muzejní expozice a výstavy
Teze přednášek SPS
Personalia
Literatura