Časopis Společnosti přátel starožitností 1999/1

Časopis Společnosti přátel starožitností 1999/1
Availability: in stock
including VAT
your price49,90 Kč
ps
Obsah:

Jan Sommer: Poznámky k typologii, konstrukci a provozu gotických venkovských kostelů v Čechách
Miroslav Plaček: Ke starší podobě zámku v Laškově a vladyckému rodu zakladatelů
Taťjana Spurná: Dílo Josefa a Jana Friče na výstavách (ke 100. výročí založení Ondřejovské hvězdárny)
Odborná sdělení
Diskuse
Muzejní a vlastivědná činnost
Ze života Společnosti přátel starožitností
Personalia
Literatura