Časopis Společnosti přátel starožitností 1999/3

Časopis Společnosti přátel starožitností 1999/3
Availability: in stock
including VAT
your price49,90 Kč
ps
Obsah:

Jiří Majer: K osobnosti Kašpara M. hraběte Sternebrga (1761-1838)
Zlatko Kvaček: Kašpar M. Sternebrg, spoluzakladatel vědecké paleobotaniky
Luboš Antonín: Kašpara M. hrabě Sternebrg a role svobodného zednářství v utváření středoevropské společnosti pozdního osvícenství
Ondřej Gejfar: Málo známé epizody pobytů J.W. Goetha v Čechách
Odborná sdělení
Muzejní a vlastivědná činnost
Teze přednášek SPS
Literatura