Časopis Společnosti přátel starožitností 2017/3

Časopis Společnosti přátel starožitností 2017/3
Availability: in stock
including VAT
your price80,00 Kč
ps
Obsah:

Alexandra Křížová, Hana Mlejnková, Miloš Rozkošný: Hodnocení stavu vodních prvků a biologického ohrožení památek na příkladu břevnovského kláštera
Miroslav Kovář: Marginálie k diskusi o počátcích dominikánského kláštera v Sezimově Ústí
Alexandr Skalický st.: Historismus a secese v Náchodě v letech 1890 až 1918 (10. část). Historismus na okraji památkové zóny města (vily, rodinné domky a solitéry nájemních domů). Část 2
Výstavy konference památky
Literatura