Časopis Společnosti přátel starožitností 2021/4

Časopis Společnosti přátel starožitností 2021/4
Availability: in stock
including VAT
your price80,00 Kč
ps
Obsah:

Hrad Pecka. Nové poznatky z oprav severní terasy. Daniela Houšková, Tomáš Tomíček
Glosy k české gotické sakrální architektuře III. K původnímu tvarosloví klenebních žeber boční lodi kostela sv. Františka v pražském Anežském klášteře. Miroslav Kovář.
Zpráva z výzkumu portálů huti Benedikta Rieda na Pražském hradě. Michaela Ramešová
Personalia
Literatura