Černá země?

Černá země?
ISBN: 978-80-87405-48-2
Availability: in stock
including VAT
your price495,00 Kč
ps
Černá země?

Mýtus a realita 1918-1938


Publikace představuje situaci ve výtvarné a umělecké scéně Ostravy a širšího regionu. Reflektuje kosmopolitní ráz umění na příkladu tvorby Hugo Baara, Antona Koliga nebo Albína Poláška. Stěžejní část je věnována umělecké tvorbě mezi léty 1918–1938. Jednotlivé kapitoly poprvé komplexně představují mecenáše, sběratele a podporovatele uměleckých snah, jako byli Lichnovští nebo Oskara Federer. Vznik Československé republiky a proměny ve vnímání umění přinesl nové výzvy pro umělce a nastolil otázku, na kolik byla regionální umělecká scéna těmto změnám otevřená. Odpověď lze najít v každém oboru, kdy se zabývá tvorbou známých i méně známých osobností regionu (Břetislav Bartoš, Ferdiš Duša, Alois Zapletal, Valentin Držkovic, atd.) osobností, které zde působily v určitém období života (např. Antonín Procházka, Bohumír Dvorský), nebo pro ně byl region inspirací (Jan Zrzavý).
Kontextem vývoje architektury regionu se zabývá kapitola Architektura mezi centry a periferiemi, jak se stavělo za první československé republiky na pomezí Moravy a Slezska. Samostatná kapitola je věnována německým a židovským malířům a sochařům (Franz Barwig, Adolf Zdrazila, Raimund Mosler, Paul Gebauer, Karl Harrer, Helena Scholz-Zelezny, Josef Obeth, Engelbert Kaps atd.) a uměleckému řemeslu, především stále nedoceněné keramické dílně Aloise Jaroňka. Poetické návrhy s krajinnými prvky, na kterých se mimo jiné podílel také Ferdiš Duša, odrážejí svébytnou formou dobový vliv hnutí Arts and Crafts a jejich touhu po ztracené kráse ruční řemeslné práce. Naproti tomu progresivní tendence moderního reklamního designu přináší kapitoly věnované knižní grafice a průmyslovému designu ve spojením s návrhy pro Tatru Kopřivnice. V rámci soupisových prací jsou samostatné kapitoly seznamující s osobnostmi kulturního života, uměleckými skupinami a sdruženími a výstavní chronologií daného období.

Obsah:


Černá země? Mýtus a realita
Kosmopolitní ráz uměí 1900-1918
Umělecká sbírka rodu Lichnovských
Ostrava a Oskar Kokoschka
Třebovický salon
Oskar federer
Dům hrůzy
Folklorismus, mýty, slovanství
Malířství
Výtvarná kultura německých malířů a grafiků českého Slezska a Ostravska v meziválečném období
Sochařství
Helene Zelezny-Scholz / Helena Železná-Scholzová
Architektura mezi centry a periferiemi. Jak se stavělo za první československé republiky na pomezí Moravy a Slezska 1918-1938
Fenomén Tatra - Automobilový design
Slezsko a Ostravsko 1918-1938: Knižní kultura
Závěr: Slezsko a Ostravsko - Prostor pro umění
Výstavní chronologie (výběr)
Osobnosti kulturního života a umělci
Umělecké skupiny, sdružení a další organizace
Summary: A Black Land? Myth and Reality
Literatura a užité zdroje

Galerie výtvarného umění v Ostravě, Ostrava 2018, 317 str., 230 x 210 mm, ISBN 978-80-87405-48-2