Češi v 1. světové válce 1. díl - Mým národům

Češi v 1. světové válce 1. díl - Mým národům
Dostupnost: skladem
s DPH
Vaše cena290,00 Kč
ks
Libor Nedorost

Češi v 1. světové válce 1. díl - Mým národům

Dotisk prvního dílu třísvazkového projektu, ve kterém se autor zabývá nejen vznikem první světové války, charakteristikou, organizací a výzbrojí rakousko- uherské armády, ale také osudy běžných vojáků na frontách. Text je doplněn množstvím dobových ilustrací, fotografií, pohlednic, článků a vojenských předpisů (Výkazník c. a k. vojska, válečného loďstva, zemské obrany a letectva)

Obsah
Předmluva - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 7
Ediční poznámka - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 8
Od Belle epoque po sarajevský atentát - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 9
Balkánský sud prachu - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 21
Tak nám zabili Ferdinanda... - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 29
Od Sarajeva k válce - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 38
Rakousko-uherská branná moc před 1. světovou válkou - - - - - - - - - - - - - - 44
Zeměbrana a domobrana - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 48
Branná povinnost - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 62
Struktura společné armády - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 65
Střelba – základní dovednost - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 72
Ubytování pro vojsko - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 76
Válečné úkony a náhrady válečných škod - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 78
Vojenské školství a praktická příprava - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 86
Národnostní situace v armádě - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 88
Válečné loďstvo - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 94
Rakousko-uherské pozemní síly - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 100
Pěchota – základ armády - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 101
Nová organizace jezdectva - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 112
Přezbrojené dělostřelectvo - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 117
Útvary k podpoře bojové činnosti - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 123
Zeměbrana a její organizace - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 128
Změny ve výstroji vojska 1908–1909 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 130
Hodnosti - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 138
Rakousko-uherské válečné námořnictvo - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 143
Přístavy na Jadranu a jejich strategický význam - - - - - - - - - - - - - - - 143
Lodě nejrůznějšího typu i stáří - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 148
Důležitá role dunajské flotily - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 156
Námořnictvo, jeho hodnosti a výstroj - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 162
Mobilizace - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 170
Český nedostatek válečného nadšení - - -
Povolanci odcházejí... - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 181
Situace v posádkových místech - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 184
Z civilisty ve vojáka - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 189
Velké nároky na železnici - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 192
Boj s vnitřním nepřítelem a propaganda - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 196
Taktika válečných operací - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 198
Výkazník c. a k. vojska, c. a k. válečného loďstva,
c. k. zemské obrany a královské uherské zemské obrany - - - - - - - - 212
Slovníček odborných výrazů - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 238
Seznam zkratek - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 241