Češi v 1. světové válce 2. díl - Na frontách velké války

Češi v 1. světové válce 2. díl - Na frontách velké války
Dostupnost: skladem
s DPH
Vaše cena310,00 Kč
ks
Libor Nedorost

Češi v 1. světové válce 2. díl - Na frontách velké války

Druhý díl projektu je věnován válečným zážitkům českých vojáků na frontách Rakouska-Uherska za 1. světové války a líčení jednotlivých válečných tažení Rakouska-Uherska na válčišti v Srbsku, Černé Hoře, Rusku, Rumunsku, Jadranu a Itálii. Konfrontuje popis bitev, které vedla rakousko-uherská armáda, s pohledem reálných válečných zážitků jejích aktérů z řad obyčejných českých vojáků. Text doprovází mnoho dobových ilustrací, článků, mapek a fotografií.

Obsah
Ediãní poznámka- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 7
Na Bělehrad... (Srbsko)- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 9
Rakouský nástup na Balkán - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 12
„Komedie plná omylů“ – první rakouská ofenziva na Sávě a Drině - - 18
Lidské oběti války – ranění a mrtví - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 35
„Živia Srbia!“ aneb boj o Drinu v září a říjnu roku 1914 - - - - - - - - - - 38
Druhý neúspěch na Drině - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 45
Vítězství na Drině a postup k Valjevu - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 60
Z Bělehradu na hranice - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 66
Porážka Srbska a rozpad balkánské fronty - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 71
Červený šátečku, kolem se toč... (Halič – léto a podzim 1914) - - - - - - 81
Rakousko-uherský nástup v Haliči - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 83
Vítězství u Kraśniku - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 86
Bitva u Tomaszowa a Komarowa - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 90
U Rawy Ruské a první bitva u Lvova - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 97
Druhá bitva o Lvov - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 107
Rakouský ústup na Sanu - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 123
První obléhání Přemyšlu - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 131
Boje u Chyrowa a Samboru - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 137
Nepfřtel nás nezdolá, musíme ustoupit hladu... (Halič – podzim 1914 až jaro 1915)  - - - - - - - 150
Marné pokusy o překročení Sanu - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 151
Druhé obléhání Přemyšlu a bitva u Limanowé – Ĺapanówa - - - - - - 158
V zimních Karpatech - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 167
Rakouská zimní ofenziva - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 177
Pád Přemyšlu - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 179
Zimní válka - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 191
Prapor budiž pluku odňat... - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 198
Vorwärts! Vorwärts... (Halič 1915)- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 207
Průlom u Gorlice - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 207
Čeští vojáci proti válce - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 222

Rakouský postup u Lvova a Brestu Litevského - - - - - - - - - - - - - - - - 230
Vánoce na ruské frontû 1915 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 247
Sluníčko zapadá za hory černé... (Itálie 1915–1916) - - - - - - - - - - - - - 256
Italská zrada - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 256
První bitvy na Soče - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 262
Bílé nebezpečí – laviny - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 270
Monte Castelleto-Schreckenstein - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 281
Pátá až devátá bitva na Soči - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 289
Desátá bitva na Soče - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 306
Slovníček odborných výrazů- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 318
Seznam zkratek