Česká filharmonie pod tlakem stalinské kulturní politiky v padesátých letech

Česká filharmonie pod tlakem stalinské kulturní politiky v padesátých letech
Dostupnost: skladem
s DPH
Vaše cena280,00 Kč
ks
Michaela Iblová

Česká filharmonie pod tlakem stalinské kulturní politiky v padesátých letech

Tato kniha se věnuje otázkám, které dosud v souvislosti s tématem České filharmonie zůstávaly stranou. Jejím cílem je kontextuální výklad kulturní, společenské a politické role ČF, který se soustředí na analýzu této role v období vrcholícího stalinismu. Na základě metody případové studie a metody strukturní analýzy zkoumá především mechanismy fungování orchestru v nových společenských podmínkách po roce 1948. Zabývá se tím, do jaké míry ovlivnila komunistická ideologie dramaturgii ČF, její vystupování navenek i sociální vazby uvnitř orchestru. Zkoumá organizační strukturu a celkové zaměření tělesa. Všímá si konkrétní programové náplně koncertů i míst, na nichž orchestr vystupoval, "nového" publika, pro které byly koncerty určeny, a "pokrokové" tvorby, sloužící k propagandistickým účelům. Analyzuje systém politické a státně-bezpečnostní kontroly a řízení z několika stran: jednak z pozice KSČ a ministerstva kultury jakožto tvůrců kulturní politiky a jednak ze strany Státní bezpečnosti. Zabývá se činností závodní organizace KSČ a závodní rady ROH a podává obraz ideologické práce v orchestru. Stranou nezůstává ani pohled na kádrovou politiku ČF a rozbor některých kádrových materiálů. Publikace umožňuje čtenáři hlouběji porozumět, jak Česká filharmonie žila a pracovala a jakou roli zaujímalo toto umělecké těleso na československé hudební scéně v kritické době padesátých let.

Obsah:

Poděkování
Předmluva
Slovo úvodem

Vážná hudba v komunistické kulturní politice
 • Svaz československých skladatelů
 • Vztah umění a ideologie
 • "Lidovost" hudby
 • Kult hudebních klasiků
 • Socialistický realismus v hudbě
 • Tvorba "pokrokových" autorů
 • Prorežimní skladatelské osobnosti na počátku padesátých let
 • Vliv sovětské hudební kultury na vývoj v Českoclovensku
Česká filharmonie první poloviny dvacátého století
Osobnost Karla Ančerla
 • Předválečná činnost a válečné osudy
 • Počátky působení v České filharmonii
 • Karel Ančerl a jeho obraz očima StB
Dramaturgie a koncertní činnost České filharmonie na konci čtyřicátých a v první polovině padesátých let
 • Abonentní koncerty
 • Koncerty pro pracující a umělecké brigády
 • Přehlídky nové tvorby a plenární zasedání Svazu československých skladatelů
 • Koncerty k významným politickým datům
 • Koncerty pro mládež a děti
 • Příklad: sezóna 1952/53
 • Zahraniční zájezdy
 • Česká filharmonie a Pražské jaro
Organizační struktura České filharmonie
 • Ředitel orchestru
 • Umělecká rada
 • Správní orgány
 • Koncertní jednatelství
Politická a státněbezpečnostní kontrola a řízení
 • Obraz ideologické práce v orchestru
 • Strana a straníci - život ve stínu budovatelských hesel
 • Kádrová politika ČF
 • Česká filharmonie a Státní bezpečnost
Exkurz: Několik vzpomínek na Karla Ančerla a na léta padesátá
Závěrem
Bibliografická poznámka
Seznam zkratek
Prameny a literatura
Fotografické materiály
Summary
Jmenný rejstřík